Styrelsen

Ordförande: Kristel Brynskog
Lokalansvarig: Carina Davidsson
Medlemsansvarig: Lennart Wettmark
Kassör: Karin de Beer
Övriga ledamöter: Carina Davidsson, Evelina Käld
Webbmaster: Hans Hellström/Lennart Wettmark
Valberedning: Maud Sandberg och Lena Witting Almén

 

Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet

2014 07 01 – 2015 06 30

Folkteatern Järnet har under verksamhetsåret haft två grupper som arbetat med teaterproduktion.

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden(7 oktober, 10 november och 10 december 2014 samt 19 januari, 2 mars 1 april och 18 maj 2015.

Styrelsen har bestått av:
Kristel Brynskog, ordförande
Karin de Beer, kassör
Carina Davidsson
Malin Millom
Maud Sandberg
Lennart Wettmark

Revisor: Göran Karlsson Revisorssuppleant: Klara Patzauer

Valberedning: Anette Rung och Hans Hellström

Medlemsmöte, till vilket samtliga medlemmar inbjöds, hölls den 21 april 2015. Mötet bestod, förutom samkväm, av en redogörelse för ett dramatiskt / musikaliskt projekt, byggt kring sångaren Jim Morrison, presenterat av kvällens gäst Lars Bryngelsson. Efter presentationen utbyttes tankar och idéer om hur man kan arbeta med den här typen av program.

Föreningen har 21 medlemmar, inklusive stödmedlemmar. Informationskanalen till medlemmarna är framför allt utskick via mail-lista. Information om Järnet och verksamheten finns också på föreningens hemsida: https://folkteaternjarnet.wordpress.com samt på föreningens Facebooksida

Måndagsgruppen slutförde under hösten, under ledning av Urban Norlander, arbetet med arbetet med den kollektivt framarbetade föreställningen TILL SALU?. Premiären ägde rum den 18 oktober 2014. Sammanlagt gavs fem föreställningar, i Järnets teaterlokal på Gjuteriet.
I januari startade gruppen arbetet med ett stort Shakespeare-projekt, HENRIK V, som enligt planerna ska ha premiär under hösten 2016. Regissör är Kristel Brynskog.

Onsdagsgruppen spelade under hösten 2014 sex föreställningar av Sofi Oksanens UTRENSNING under ledning av Ilga Jaunzems. Spelperiod 18 – 29 november. Uppsättningen hade sju agerande och föreställningarna fick både publik och ett gott mottagande. Premiären recenserade i VF. Onsdagsgruppen har under våren 2015 letat pjäs.

Då föreningen, av ekonomiska skäl, har sett sig nödsakat att slopa arvoden till ledare/regissör, har verksamheten i Tisdagsgruppen inte kunnat fortsätta, pga avsaknad av ledare.

Teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet är i första hand till för gruppernas egna verksamhet; repetitioner, föreställningar och övrigt arbete. På andra tider kan lokalen hyras. Kulturskolan i Karlstad har under verksamhetsåret hyrt lokalen för sin teaterverksamhet, vissa dagar/kvällar i veckan.

Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara en mötesplats för dem som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att ha det som sin profession. Som amatörförening är det viktigt att låta lust och intresse styra möjligheten till medverkan i föreningens uppsättningar, och att verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt framgångsrik. Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som annars är svår att hitta i Karlstadutbudet.

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet.

Karlstads kommuns föreningsstöd till Järnet uppräknades 2015 med 5000:-, och är nu 15000:-.

Representanter från styrelsen deltar i de teatersamrådsmöten som anordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Karlstad 2015 09 28

Kristel Brynskog

Karin de Beer

Carina Davidsson

Malin Millom

Maud Sandberg

Lennart Wettmark

 

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: