Styrelsen 2018-2019

Ordförande: Lena Witting (0703-373 773)
Lokalansvarig: Carina Davidsson
Medlemsansvarig: Lennart Wettmark
Kassör: Karin de Beer
Övriga ledamöter: Andreas de Frumerie, Kristel Brynskog
Webbmaster: Hans Hellström/Lennart Wettmark
Valberedning: Hervor Svenonius och Marianne Eriksson
Revisorer: Göran Karlsson och Klara Patzauer (revisorssuppl.)

Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet 2017 07 01 – 2018 06 30

Styrelsen har bestått av: Kristel Brynskog, ordförande; Karin de Beer, kassör; Carina Davidsson, lokalansvarig; Lennart Wettmark, medlems- och webbansvarig; Andreas de Frumerie, Lena Witting Revisor: Göran Karlsson Revisorssuppleant: Klara Patzauer Valberedning: Maud Sandberg och Marianne Eriksson

Styrelsen har sammanträtt 6/9, 16/10, 6/11, 20/11 2017 samt 15/1, 5/2, 5/3, 10/4 och 7/5 2018. Utöver det har överläggningar, vid behov, förts via e-post. Årsmöte hölls den 27 september 2017.

Den 11/12 2017 anordnades gemensam glöggfest för föreningens medlemmar, och den 31/5 2018 avhölls picknick i Stadsträdgården.

Föreningens ordförande har deltagit i Karlstads kommuns teatersamråd.

Måndagsgruppen har under verksamhetsåret arbetat med SCENPRATOR av Sandro Key-Åberg. Arbetet bedrevs som ett grupparbete med kollektivt ledaransvar. Föreställningen hade premiär 18/4 2018 och spelades totalt fyra gånger.

Onsdagsgruppen har spelat UNGEFÄR LIKA MED av Jonas Hassan Kemiri, i regi av Ilga Jaunzems. Premiär 17/2 2018. Sammanlagt gavs sex föreställningar.

Föreningen har ett tjugotal medlemmar. Informationskanalen till medlemmarna är framför allt utskick via mail-lista och den offentliga gruppen ”Folkteatern Järnet” på Face book. Information om Järnet och verksamheten finns också på föreningens hemsida: https://folkteaternjarnet.wordpress.com

Teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet, är i första hand till för föreningens egen verksamhet; repetitioner, föreställningar och övrigt arbete. På andra tider kan lokalen hyras. Kulturskolan i Karlstad har under verksamhetsåret hyrt lokalen för sin teaterundervisning, vissa dagar/kvällar i veckan. Under våren beslutade styrelsen att rusta upp gradängerna. Offerter från tapetserare togs in och en ansökan om tillfälligt bidrag gjordes till kommunens kultur- och fritidsförvaltning. Bidrag beviljades med 30 000:-. Arbetet genomfördes under sommaren 2018, och i anslutning till tapetserararbetet målades gradängernas stommar om av medlemmar i föreningen.

Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara en mötesplats för dem som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att ha det som sin profession. Som amatörförening är det viktigt att låta lust och intresse styra möjligheten till medverkan i föreningens uppsättningar, och att verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt framgångsrik. Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som annars är svår att hitta i Karlstadutbudet.

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet. Karlstads kommuns årliga föreningsstöd till Järnet uppgår till 15 000:-.

Karlstad 2018 09 24

Kristel Brynskog Karin de Beer Carina Davidsson Andreas de Frumerie Lennart Wettmark Lena Witting

 

Annonser
%d bloggare gillar detta: