Styrelsen

Ordförande: Kristel Brynskog
Lokalansvarig: Carina Davidsson
Medlemsansvarig: Lennart Wettmark
Kassör: Karin de Beer
Övriga ledamöter: Carina Davidsson, Andreas de Frumerie, Lena Witting Almén
Webbmaster: Hans Hellström/Lennart Wettmark
Valberedning: Maud Sandberg och Marianne Eriksson
Revisorer: Göran Karlsson och Klara Patzauer (revisorssuppl.)

Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet 2016 07 01 – 2017 06 30

Styrelsen har sammanträtt 15/8, 5/9, 22/9, 9/11, 12/ 12 2016 samt 26/1, 16/3, 24/4 och 30/5 2017. Utöver det har överläggningar, vid behov, förts via epost.
Styrelsen har bestått av: Kristel Brynskog, ordförande Karin de Beer, kassör Carina Davidsson, lokalansvarig Lennart Wettmark, medlems- och webansvarig Evelina Käld Andreas de Frumerie Revisor: Göran Karlsson Revisorssuppleant: Klara Patzauer Valberedning: Maud Sandberg och Lena Witting Almén
Årsmöte hölls den 5 september 2016.
Under hösten 2016 hade föreningens båda grupper premiär på sina respektive uppsättningar.

Måndagsgruppen Den 8 oktober hade Måndagsgruppen premiär på Shakespeares HENRIK V, i regi av Kristel Brynskog. Sammanlagt gavs åtta föreställningar.
Onsdagsgruppen Den 19 november var det premiär på Onsdagsgruppens uppsättning av JAG SKULLE HA ROPAT FÖR LÄNGE SEN av Teater Terrier, i regi av Ilga Jaunzems. Uppsättningen spelades sju gånger.

Den 7 december anordnades en gemensam fixarkväll, då medlemmar från föreningens båda aktiva grupper hjälptes åt att ställa ordning och snygga till i lokalen, efter höstens föreställningsperioder. Den 19 januari började det nya året med en gemensam uppstartskväll. Några nya medlemmar hälsades välkomna och tankar och funderingar inför kommande arbetsperiod dryftades. Resultatet av kvällen blev att det fortfarande finns en Måndags- och en Onsdagsgrupp. En del personrockader har skett mellan grupperna. Måndagsgruppen har därefter arbetat med kollektivt ledaransvar, medan Onsdagsgruppen har haft Ilga Jaunzems som ledare.

Föreningen har ett tjugotal medlemmar. Informationskanalen till medlemmarna är framför allt utskick via mail-lista och den offentliga gruppen ”Folkteatern Järnet” på Face book. Information om Järnet och verksamheten finns också på föreningens hemsida: https://folkteaternjarnet.wordpress.com Teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet är i första hand till för föreningens egen verksamhet; repetitioner, föreställningar och övrigt arbete. På andra tider kan lokalen hyras. Kulturskolan i Karlstad har under verksamhetsåret hyrt lokalen för sin teaterundervisning, vissa dagar/kvällar i veckan. Under det gångna året har även NBV-teatern spelat offentliga föreställningar i lokalen.

Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara en mötesplats för dem som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att ha det som sin profession. Som amatörförening är det viktigt att låta lust och intresse styra möjligheten till medverkan i föreningens uppsättningar, och att verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt framgångsrik. Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som annars är svår att hitta i Karlstadutbudet.

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet.

Karlstads kommuns årliga föreningsstöd till Järnet uppgår till 15000:-. Representanter från styrelsen deltar i de teatersamrådsmöten som anordnas av Kultur- och fritidsförvaltningen.

Karlstad 2017 09 27
Kristel Brynskog Karin de Beer Carina Davidsson Evelina Käld Lennart Wettmark Andreas de Frumerie

Annonser
%d bloggare gillar detta: