Årsmöte för Järnet!

Tid: tisdag 24/9 2013 kl. 19.00

Plats: Järnet, Verkstadsgatan, Herrhagen i Karlstad

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

Annonser

Hösten på Järnet

Vill du spela teater, arbeta med gestaltning kring våra livsberättelser eller jobba med dramaövningar och improvisation. Folkteatern Järnet har tre grupper igång i höst. Anmäl dig direkt till ledarna om du vill vara med.

Kursavgiften är 600 kr/termin. Man måste vara medlem i

Järnet för att få denna subventionerade avgift och det kostar 200kr/verksamhetsår.

På söndag 8 sept har Gjuteriet Öppet hus. Under dagen (10 -16) kommer Folkteatern Järnet och Kulturskolans teaterverksamhet att finnas i vår teaterlokal.

Måndagsgruppen.
Träffas måndagar kl. 19-22 med start 9/9
Livet en berättelse
Ledare: Urban Norlander. Mejl: urban@norlanderdramatik.se  Vi skapar berättelsen om våra liv i mötet med omgivningen. Händelser, tankar och upplevelser skapar minnen som bygger upp vår identitet. Berättelserna är alltid subjektiva och inte lika med någon objektiv sanning. Det som är sant för en person, är det inte för en annan. Dessutom är berättelserna redigerade på vårt inre skrivbord och vi väljer hela tiden vilka delar som ska lyftas fram och vilka som inte ska läggas så stor vikt vid. Under hösten kommer vi att dela med oss av delar av våra livsberättelser. Vi improviserar, skriver, gestaltar och undersöker dem. Vi bär alla på fantastiska berättelser men det är inte alla som vi vill lyfta fram i offentligt ljus och därför kan vi inte vara säkra på att detta blir en föreställning. Men det vi hittar i vårt arbete, och som vi vill visa upp för andra, formar vi till en eller flera berättelser som vi visar på scenen.

Urban Norlander är teaterpedagog, psykodramaregissör (CP, Certified practiioner genom NBE) och diplomerad coach.

Tisdagsgruppen.

Träffas tisdagar 19-22 med start 10/9

Ledare Miriam Kaukosalo, mejl: miriamlinnea@hotmail.com . Gruppen kommer att arbeta med improvisationer och dramaövningar. Nya medlemmar hälsas välkomna!

Onsdagsgruppen. Träffas onsdagar 19-22. Med start 4/9

Ledare Ilga Jaunzems, mejl: ilga.jaunzems@kau.se . Gruppen hade premiär på Deadline av Michael Azar i våras. I höst, fram till Teaterfestivalen 27-29/10, kommer gruppen att fortsätta att repetera pjäsen.

Därefter finns planer på att sätta upp Utrensning av Sofie Oksanen. Då finns möjlighet för nya medlemmar att ansluta till gruppen.

Mer information om Folkteatern Järnet hittar du på vår hemsida http://www.folkteaternjarnet.se  Du kan också kontakta ordförande Hellen Andersson hellen.a@telia.com om du vill veta mer om föreningen.

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT TEATERÅR PÅ JÄRNET!

Höststart

två bilder

Från Onsdagsgruppens uppsättning av Staffan Göthes pjäs Den polske rörmokaren 2010

Vi har medlemsmöte /upptaktsmöte måndag 26/8 kl. 19.00 i vår lokal Järnet på Gjuteriet i Karlstad! Välkomna!

Medlemsinformation maj 2013

Modern

Maud Sandberg som modern i Deadline

Sommaren: Alla uppmanas att skapa ett Facebook-konto så att man kan gå med i/diskutera på Folkteatern Järnets sida vad man skulle vilja jobba med i höst. Hittar någon en text/pjäs som man vill arbeta med kan man dela med sig och diskutera under sommaren.

Måndag 26/8 kl. 18.00. Upptakts- och städkväll. Alla samlas för att röja i kläd- och kevisitaförråden. När det är färdigstädat samlas vi för att starta upp höstens grupper.

Vad vi vet i dag är att Ilga (onsdagsgruppens ledare) vill arbeta med Utrensning av Sofie Oksanen. Vi tror att det är ca. sju roller, både män och kvinnor.

Miriam (tisdagsgruppens ledare) fortsätter med en grupp som antingen jobbar mot föreställning ELLER arbetar med improvisationer. Miriam kan tänka sig en grupp till men då är problemet vilken kväll det skulle vara. Eftersom lokalen är uthyrd till Kulturskolan så får det i så fall bli fredag-, lördag- eller söndag-kväll.

Kristel (måndagsgruppensledare) arbetar gärna med en grupp om hon eller någon annan kommer på en riktigt bra idé/pjäs att jobba med.

Söndag 8/9 är det Öppet Hus på Gjuteriet. Vi bemannar vår lokal enl. följande: Måndagsgruppen kl. 10-12, Tisdagsgruppen kl. 12-14 och Onsdagsgruppen kl. 14-16. Man bör helst göra något som folk kan titta in på och vara med en kort stund typ teatersport, improvisation etc. Eller visa en öppen repetition som kan avbrytas för diskussion. Det bör alltså inte vara en hel föreställning som man måste vara på länge. Vi planerar att visa ett bildspel som kan rulla på under dagen. Alla som har bilder från repetitioner och föreställningar uppmanas att skicka bilderna till Carina Davidsson, carina.b.davidsson@gmail.com, så sammanställer hon bildspelet.

Årsmöte i Folkteatern Järnet hålls onsdag 24/9 kl. 19.00.

Teaterfestivalen: Anton K. Andersson är projektanställd av Studiefrämjandet för att jobba med en värmländsk teaterfestival. Den kommer att gå av stapeln i Karlstad 25-27/10. Folkteatern Järnet är intresserade av att vara med och planer finns på att spela Deadline av Michael Azar.

MEDLEMSMöTE 22 maj!

Till nya och gamla medlemmar i Folkteatern Järnet

Inbjudan till medlemskväll onsdag 22 maj 2013 kl.

19-22

19.00    Värmländsk Teaterfestival 25-27/10 2013.

Ev. kommer producenten Anton K. Andersson och berättar. Kan han inte får vi

informera själva om det vi vet.

19.30    Föreningen bjuder på fika från Gjuteriets

Café.