Årsmöte onsdag 24 sept

Folkteatern Järnet står inför nya utmaningar! Kom och diskutera dem på årsmötet

Kallelse till årsmöte i Folkteatern Järnet

Tid: onsdag 24/9 2014 kl. 19.00

Plats: Järnet, Verkstadsgatan, Herrhagen i Karlstad

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

 

DAGORDNING

 

 

 • 1 Mötets

öppnande

 • 2 Godkännande

av dagordningen

 • 3 Kallelsen

utsänd i tid (två veckor i förväg)

 • 4 Val

av mötesordförande

 • 5 Val

av mötessekreterare

 • 6 Val

av två justerare

 • 7 Godkännande

av verksamhetsberättelsen

 • 8 Godkännande

av den ekonomiska berättelsen

 • 9 Godkännande

av revisionsberättelsen

 • 10 Ansvarsfrihet

för styrelsen

 • 11 Val

av Järnets styrelse för verksamhetsåret 2014-07-01 – 2015-06-30

Ordförande ska väljas på

två år

Övriga ledamöter, mist

tre och max fem,  ska väljas på två år.

Kassör valdes på förra

årsmötet på två år och sitter kvar ett år till

 • 12 Val av firmatecknare
 • 13 Val

av en revisor och en revisorsuppleant

 • 14 Val

av valberedning

 • 15 Budget,

arvoden och medlemsavgifter

 • 16 Motioner

och kommande verksamhet

 • 17 Övriga

frågor

 • 18 Mötets

avslutande

Annonser

Utrensning

Krismöte inför hösten måndag 14 april kl 18.30 på Gjuteriet (sammanträdesrummet Obrända biblioteket)

Hösten ser annars lovande ut: måndagsgruppen planerar för ett antal föreställningar delvis byggda på deras improvisationer. Till salu? heter föreställningen. Och onsdagsgruppen har premiär 18 nov på Oksanens Utrensning.

MEN

Vi har inte tillräckligt stora inkomster för att betala lokal och ledare. Vi har levt på ett krympande kapital från de goda åren när vi kunde hyra ut vår lokal även på dagtid. I höst har vi inte längre kvar den bufferten. Vad gör vi då? Lägger ner föreningen? Säger upp lokalen?

Kör ledarlöst? Eller vad? Det är viktigt att alla som är intresserad av Folkteatern Järnets framtid kommer! Kan vi tillsammans komma på bra lösningar?

Kris & Utveckling

 1. Krismöte inför hösten måndag 14 april kl 18.30 på Gjuteriet (sammanträdesrummet Obrända biblioteket)

Vi har inte tillräckligt stora inkomster för att betala lokal och ledare. Vi har levt på ett krympande kapital från de goda åren när vi kunde hyra ut vår lokal även på dagtid. I höst har vi inte längre kvar den bufferten. Vad gör vi då? Lägger ner föreningen? Säger upp lokalen? Kör ledarlöst? Eller vad? Det är viktigt att alla som är intresserad av Folkteatern Järnets framtid kommer! Kan vi tillsammans komma på bra lösningar?

 

 1. Vill du hålla på med teaterövningar? På tisdagkvällar har just Miriam Kaukosalos grupp startat igen för våren. Det finns plats för dig som gillar t ex dramalekar, improvisationer etc – utan krav på att det skall leda fram till en färdig föreställning. Kontakta genast Miriam i så fall. miriamlinnea@hotmail.com Terminsavgiften är 600 kr om du är medlem i Folkteatern Järnet (som kostar 200 kr) 400 kr om du är heltidsstuderande.

Medlemsbrev feb 2014 höstpremiär! & ekonomisk kris?

Senaste nytt är att onsdagsgruppen har satt premiärdatum till 18 nov för sin uppsättning av Utrensning, dramatiseringen av Sofi Oksanens hyllade roman. Måndagsgruppen fortsätter arbeta med ett psykoterapeutiskt inriktat teaterarbete och tisdagsgruppen lär starta i februari. (Kanske finns det plats för dig? Kontakta Miriam Kaukosalo miriamlinnea@hotmail.com ) Dessutom planeras en dansföreställning under våren av en grupp danspedagoger i Järnets namn.

Men vår kassör är bekymrad – och då är även vi i styrelsen det.  Problemet är vår ekonomi. Våra inkomster och utgifter är i obalans och vi tär hårt på det kapital vi haft och som byggdes upp under de goda år då vår lokal var flitigt uthyrd av Tingvallagymnasiet. Risken är stor att vi inte kan fortsätta vår verksamhet om vi inte gör något. Våra inkomster kommer från lokaluthyrningen till Kulturskolan – och (alltför få) andra Ett (litet) kommunalt stöd Medlemsavgifter Terminsavgifter för aktiva i de tre grupperna Intäkter från föreställningar Våra utgifter: Lokalhyra till Gjuteriet Uppföranderätter, scenografi, affischer Ledararvode Problemet är: Vi lyckas inte hyra ut lokalen tillräckligt mycket. Den står tom hela dagarna och de flesta helger Ledararvodet är mycket högre än de sammanlagda terminsavgifterna. Vi har små grupper, låga terminsavgifter och en del ligger efter med betalningen av medlems- och terminsavgifter. Lösningar? Höja terminsavgiften? Inte starta om gruppen är för liten? Värva fler stödmedlemmar? Lägga ner grupper där medlemmarna inte betalar sina avgifter? Hitta fler hyresgäster? Inkomstbringande arrangemang? Prata gärna om detta i grupperna! Vi tar tacksamt emot reaktioner, förslag och andra insatser! T ex via föreningens ordförande Hellen Andersson hellen.a@telia.com   tel: 070-358 83 57 Folkteatern Järnets styrelse 5 feb 2014   Viktigt PS:  Du som inte betalat gör det snarast! Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Kursavgiften per termin 600 kr och 400 kr för heltidsstuderande. Man blir medlem läsårsvis. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Är du osäker på om du betalat, kontakta föreningens kassör Karin de Beer 070-352 92 59  karin.de.beer@home.se

Höstnytt

tisdagsgruppen ht2013text

Städdag på Järnet på söndag!

I själva verket två timmar mellan kl 16 och 18 nu på söndag 17 nov.. Syftet med denna insats är att gallra i klädförrådet. Det är alldeles för trångt! Kanske sortera litet också. Hellen och Lena tar med fika. Välkommen att hjälpa till. Ett tillfälle att bekanta sig med det inre av Järnet.

Sökes: två skådespelare

Onsdagsgruppen kommer efter Deadline att sätta upp en dramatisering av Sofi Oksanens Utrensning (Det finns faktiskt två versioner att välja på) Premiär hösten 2014.

”Utrensning är en fantastisk krönika om ett folk som ständigt tvingas förhålla sig till nya herrar. Sofi Oksanen skriver om Estland under 75 år. Om nazism, nationalism och hur landet invaderas av Sovjet. Hierarkier kastas ständigt om, hjältar blir quislingar, angiveriet frodas. Få vågar odla en egen identitet och självkänsla omgivna av så föränderliga strukturer.” (ur recension i SvD av uppsättningen på Sthlms stadsbibliotek)

Till uppsättningen saknas två skådespelare: en ung kvinna och en man. Kontakta Ilga om du är intresserad: ilga.jaunzems@kau.se eller 070-6622357

Måndagsgruppen arbetar med psykodrama

Hellen rapporterar:

I Måndagsgruppen är vi åtta stycken, inkl. Urban, som har träffats under hösten. Vi har arbetat med våra livsberättelser. Vi har bl.a. berättat om en bok som vi har läst och som vi har tyckt om, ett rum som har betytt mycket för oss eller tankar om framtiden. Vi har också ritat och skrivit vår livslinje och markerat viktiga händelser som vi sedan har gestaltat och arbetat med.

Medlemsavgift i Folkteatern Järnet

Årsavgiften som betalas för perioden 1/7 2013 till 30/6 2014: 200 kr

Stödmedlem och barn och ungdom: 100 kr

Det är också läge att betala din kursavgift om du deltar i någon grupp.

Kursavgiften är 600 kronor per deltagare och termin.(400 för heltidsstuderande)

Osäker på om du betalat? Kontakta föreningens kassör: Karin de Beer. karin.de.beer@home.se

 

Valberedning

Det saknas en person i valberedningen! hans.hellstrom@ingesund.se vill gärna ha en partner. Hör av dig till Hans eller styrelsen- trots att nästa årsmöte är inte förrän hösten 2014

Ny möjlighet se Deadline!

deadlineokt

I samband med den värmländska teaterfestivalen i okt ges tre föreställningar av Deadline: ons 23 okt kl 19.30 (entré 100 kr – utanför festivalen); fre 25 ok och lör 26 okt kl 20 (Festivalbiljetten gäller)

Se festivalens hemsida: http://www.teaterfestivalvarmland.se

Onsdag 30 okt kommer pjäsens författare Michael Azar till Karlstad och håller föredrag om Revolutionen, Ödet och den Moderna människans födelse i Karlstads bokcafés regi.

Se: http://www.karlstadbokcafe.se