Medlemsbrev feb 2014 höstpremiär! & ekonomisk kris?

Senaste nytt är att onsdagsgruppen har satt premiärdatum till 18 nov för sin uppsättning av Utrensning, dramatiseringen av Sofi Oksanens hyllade roman. Måndagsgruppen fortsätter arbeta med ett psykoterapeutiskt inriktat teaterarbete och tisdagsgruppen lär starta i februari. (Kanske finns det plats för dig? Kontakta Miriam Kaukosalo miriamlinnea@hotmail.com ) Dessutom planeras en dansföreställning under våren av en grupp danspedagoger i Järnets namn.

Men vår kassör är bekymrad – och då är även vi i styrelsen det.  Problemet är vår ekonomi. Våra inkomster och utgifter är i obalans och vi tär hårt på det kapital vi haft och som byggdes upp under de goda år då vår lokal var flitigt uthyrd av Tingvallagymnasiet. Risken är stor att vi inte kan fortsätta vår verksamhet om vi inte gör något. Våra inkomster kommer från lokaluthyrningen till Kulturskolan – och (alltför få) andra Ett (litet) kommunalt stöd Medlemsavgifter Terminsavgifter för aktiva i de tre grupperna Intäkter från föreställningar Våra utgifter: Lokalhyra till Gjuteriet Uppföranderätter, scenografi, affischer Ledararvode Problemet är: Vi lyckas inte hyra ut lokalen tillräckligt mycket. Den står tom hela dagarna och de flesta helger Ledararvodet är mycket högre än de sammanlagda terminsavgifterna. Vi har små grupper, låga terminsavgifter och en del ligger efter med betalningen av medlems- och terminsavgifter. Lösningar? Höja terminsavgiften? Inte starta om gruppen är för liten? Värva fler stödmedlemmar? Lägga ner grupper där medlemmarna inte betalar sina avgifter? Hitta fler hyresgäster? Inkomstbringande arrangemang? Prata gärna om detta i grupperna! Vi tar tacksamt emot reaktioner, förslag och andra insatser! T ex via föreningens ordförande Hellen Andersson hellen.a@telia.com   tel: 070-358 83 57 Folkteatern Järnets styrelse 5 feb 2014   Viktigt PS:  Du som inte betalat gör det snarast! Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Kursavgiften per termin 600 kr och 400 kr för heltidsstuderande. Man blir medlem läsårsvis. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Är du osäker på om du betalat, kontakta föreningens kassör Karin de Beer 070-352 92 59  karin.de.beer@home.se

Annonser

Höstnytt

tisdagsgruppen ht2013text

Städdag på Järnet på söndag!

I själva verket två timmar mellan kl 16 och 18 nu på söndag 17 nov.. Syftet med denna insats är att gallra i klädförrådet. Det är alldeles för trångt! Kanske sortera litet också. Hellen och Lena tar med fika. Välkommen att hjälpa till. Ett tillfälle att bekanta sig med det inre av Järnet.

Sökes: två skådespelare

Onsdagsgruppen kommer efter Deadline att sätta upp en dramatisering av Sofi Oksanens Utrensning (Det finns faktiskt två versioner att välja på) Premiär hösten 2014.

”Utrensning är en fantastisk krönika om ett folk som ständigt tvingas förhålla sig till nya herrar. Sofi Oksanen skriver om Estland under 75 år. Om nazism, nationalism och hur landet invaderas av Sovjet. Hierarkier kastas ständigt om, hjältar blir quislingar, angiveriet frodas. Få vågar odla en egen identitet och självkänsla omgivna av så föränderliga strukturer.” (ur recension i SvD av uppsättningen på Sthlms stadsbibliotek)

Till uppsättningen saknas två skådespelare: en ung kvinna och en man. Kontakta Ilga om du är intresserad: ilga.jaunzems@kau.se eller 070-6622357

Måndagsgruppen arbetar med psykodrama

Hellen rapporterar:

I Måndagsgruppen är vi åtta stycken, inkl. Urban, som har träffats under hösten. Vi har arbetat med våra livsberättelser. Vi har bl.a. berättat om en bok som vi har läst och som vi har tyckt om, ett rum som har betytt mycket för oss eller tankar om framtiden. Vi har också ritat och skrivit vår livslinje och markerat viktiga händelser som vi sedan har gestaltat och arbetat med.

Medlemsavgift i Folkteatern Järnet

Årsavgiften som betalas för perioden 1/7 2013 till 30/6 2014: 200 kr

Stödmedlem och barn och ungdom: 100 kr

Det är också läge att betala din kursavgift om du deltar i någon grupp.

Kursavgiften är 600 kronor per deltagare och termin.(400 för heltidsstuderande)

Osäker på om du betalat? Kontakta föreningens kassör: Karin de Beer. karin.de.beer@home.se

 

Valberedning

Det saknas en person i valberedningen! hans.hellstrom@ingesund.se vill gärna ha en partner. Hör av dig till Hans eller styrelsen- trots att nästa årsmöte är inte förrän hösten 2014

Ny möjlighet se Deadline!

deadlineokt

I samband med den värmländska teaterfestivalen i okt ges tre föreställningar av Deadline: ons 23 okt kl 19.30 (entré 100 kr – utanför festivalen); fre 25 ok och lör 26 okt kl 20 (Festivalbiljetten gäller)

Se festivalens hemsida: http://www.teaterfestivalvarmland.se

Onsdag 30 okt kommer pjäsens författare Michael Azar till Karlstad och håller föredrag om Revolutionen, Ödet och den Moderna människans födelse i Karlstads bokcafés regi.

Se: http://www.karlstadbokcafe.se

Hösten på Järnet

Vill du spela teater, arbeta med gestaltning kring våra livsberättelser eller jobba med dramaövningar och improvisation. Folkteatern Järnet har tre grupper igång i höst. Anmäl dig direkt till ledarna om du vill vara med.

Kursavgiften är 600 kr/termin. Man måste vara medlem i

Järnet för att få denna subventionerade avgift och det kostar 200kr/verksamhetsår.

På söndag 8 sept har Gjuteriet Öppet hus. Under dagen (10 -16) kommer Folkteatern Järnet och Kulturskolans teaterverksamhet att finnas i vår teaterlokal.

Måndagsgruppen.
Träffas måndagar kl. 19-22 med start 9/9
Livet en berättelse
Ledare: Urban Norlander. Mejl: urban@norlanderdramatik.se  Vi skapar berättelsen om våra liv i mötet med omgivningen. Händelser, tankar och upplevelser skapar minnen som bygger upp vår identitet. Berättelserna är alltid subjektiva och inte lika med någon objektiv sanning. Det som är sant för en person, är det inte för en annan. Dessutom är berättelserna redigerade på vårt inre skrivbord och vi väljer hela tiden vilka delar som ska lyftas fram och vilka som inte ska läggas så stor vikt vid. Under hösten kommer vi att dela med oss av delar av våra livsberättelser. Vi improviserar, skriver, gestaltar och undersöker dem. Vi bär alla på fantastiska berättelser men det är inte alla som vi vill lyfta fram i offentligt ljus och därför kan vi inte vara säkra på att detta blir en föreställning. Men det vi hittar i vårt arbete, och som vi vill visa upp för andra, formar vi till en eller flera berättelser som vi visar på scenen.

Urban Norlander är teaterpedagog, psykodramaregissör (CP, Certified practiioner genom NBE) och diplomerad coach.

Tisdagsgruppen.

Träffas tisdagar 19-22 med start 10/9

Ledare Miriam Kaukosalo, mejl: miriamlinnea@hotmail.com . Gruppen kommer att arbeta med improvisationer och dramaövningar. Nya medlemmar hälsas välkomna!

Onsdagsgruppen. Träffas onsdagar 19-22. Med start 4/9

Ledare Ilga Jaunzems, mejl: ilga.jaunzems@kau.se . Gruppen hade premiär på Deadline av Michael Azar i våras. I höst, fram till Teaterfestivalen 27-29/10, kommer gruppen att fortsätta att repetera pjäsen.

Därefter finns planer på att sätta upp Utrensning av Sofie Oksanen. Då finns möjlighet för nya medlemmar att ansluta till gruppen.

Mer information om Folkteatern Järnet hittar du på vår hemsida http://www.folkteaternjarnet.se  Du kan också kontakta ordförande Hellen Andersson hellen.a@telia.com om du vill veta mer om föreningen.

VÄLKOMNA TILL ETT NYTT TEATERÅR PÅ JÄRNET!

Höststart

två bilder

Från Onsdagsgruppens uppsättning av Staffan Göthes pjäs Den polske rörmokaren 2010

Vi har medlemsmöte /upptaktsmöte måndag 26/8 kl. 19.00 i vår lokal Järnet på Gjuteriet i Karlstad! Välkomna!