Utsåld premiär!

Tisdagens premiär togs emot mycket väl publiken. Många var tagna av detta drama om svek, obesvarad kärlek och förtryck.

Bra artikel i VF bidrar säkert till publiktrycket. Boka biljetter på 100 700 (Café Gjuteriet)

http://www.vf.se/kultur-noje/oksanenpjas-om-minnen-som-plagar

Annonser

Sofi Oksanens Utrensning nästa på Järnet

affisch

Ti 18 nov kl 19 (premiär), lö 22 nov kl 16, sö 23 nov kl 16, ti 25 nov kl 19, ons 26 nov kl 19, lö 29 nov kl 16.

Förköp på Café Gjuteriet 054-100700

 

I rollerna:

Aliide som ung: Karin Berglund

Den gamla Aliide: Maud Sandberg

Zara Pekk: Malin Millom

Martin, lokale kommunistledaren: Andreas de Frumerie

Hans, skogsbroder: Emil Mörk

Pasa, mafioso: Hans Hellström

Lavrenti, mafioso och f d KGB-agent: Lennart Wettmark

Höstens första premiär!

Till Salu1

En föreställning som Måndagsgruppen arbetat fram kollektivt under Urban Norlanders ledning. En akt.

Så här skriver regissören: Tre syskon och två respektive samlas i barndomshemmet för att göra upp om vad som ska göras med föräldrarnas hus. Men alla har olika bevekelsegrunder för vad de vill med huset och deras historia och relationer sätter hinder i vägen.

Den här pjäsen har vi jobbat fram på ett annorlunda sätt. Genom psykodrama har alla har bidragit med sina berättelser och historier från livet. Sedan har vi blandat ihop detta och ur de gemensamma temana har det vuxit en historia som ingen visste fanns och som levde sitt eget liv innan den fick sin nuvarande form.

Årsmöte onsdag 24 sept

Folkteatern Järnet står inför nya utmaningar! Kom och diskutera dem på årsmötet

Kallelse till årsmöte i Folkteatern Järnet

Tid: onsdag 24/9 2014 kl. 19.00

Plats: Järnet, Verkstadsgatan, Herrhagen i Karlstad

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna!

Styrelsen

 

DAGORDNING

 

 

 • 1 Mötets

öppnande

 • 2 Godkännande

av dagordningen

 • 3 Kallelsen

utsänd i tid (två veckor i förväg)

 • 4 Val

av mötesordförande

 • 5 Val

av mötessekreterare

 • 6 Val

av två justerare

 • 7 Godkännande

av verksamhetsberättelsen

 • 8 Godkännande

av den ekonomiska berättelsen

 • 9 Godkännande

av revisionsberättelsen

 • 10 Ansvarsfrihet

för styrelsen

 • 11 Val

av Järnets styrelse för verksamhetsåret 2014-07-01 – 2015-06-30

Ordförande ska väljas på

två år

Övriga ledamöter, mist

tre och max fem,  ska väljas på två år.

Kassör valdes på förra

årsmötet på två år och sitter kvar ett år till

 • 12 Val av firmatecknare
 • 13 Val

av en revisor och en revisorsuppleant

 • 14 Val

av valberedning

 • 15 Budget,

arvoden och medlemsavgifter

 • 16 Motioner

och kommande verksamhet

 • 17 Övriga

frågor

 • 18 Mötets

avslutande

Utrensning

Krismöte inför hösten måndag 14 april kl 18.30 på Gjuteriet (sammanträdesrummet Obrända biblioteket)

Hösten ser annars lovande ut: måndagsgruppen planerar för ett antal föreställningar delvis byggda på deras improvisationer. Till salu? heter föreställningen. Och onsdagsgruppen har premiär 18 nov på Oksanens Utrensning.

MEN

Vi har inte tillräckligt stora inkomster för att betala lokal och ledare. Vi har levt på ett krympande kapital från de goda åren när vi kunde hyra ut vår lokal även på dagtid. I höst har vi inte längre kvar den bufferten. Vad gör vi då? Lägger ner föreningen? Säger upp lokalen?

Kör ledarlöst? Eller vad? Det är viktigt att alla som är intresserad av Folkteatern Järnets framtid kommer! Kan vi tillsammans komma på bra lösningar?

Kris & Utveckling

 1. Krismöte inför hösten måndag 14 april kl 18.30 på Gjuteriet (sammanträdesrummet Obrända biblioteket)

Vi har inte tillräckligt stora inkomster för att betala lokal och ledare. Vi har levt på ett krympande kapital från de goda åren när vi kunde hyra ut vår lokal även på dagtid. I höst har vi inte längre kvar den bufferten. Vad gör vi då? Lägger ner föreningen? Säger upp lokalen? Kör ledarlöst? Eller vad? Det är viktigt att alla som är intresserad av Folkteatern Järnets framtid kommer! Kan vi tillsammans komma på bra lösningar?

 

 1. Vill du hålla på med teaterövningar? På tisdagkvällar har just Miriam Kaukosalos grupp startat igen för våren. Det finns plats för dig som gillar t ex dramalekar, improvisationer etc – utan krav på att det skall leda fram till en färdig föreställning. Kontakta genast Miriam i så fall. miriamlinnea@hotmail.com Terminsavgiften är 600 kr om du är medlem i Folkteatern Järnet (som kostar 200 kr) 400 kr om du är heltidsstuderande.