Rättelse: Onsdagsgruppens start har flyttats fram en vecka och blir 22 februari kl 19.15 ”Onsdagsgruppen har ambitionen att arbeta ganska koncentrerat med sikte på att arbeta fram en föreställning. Ledare Ilga Jaunzems. Kursavgift 1.000 kr/termin. De tre första gångerna kan man känna sig för och därefter definitivt bestämma sig. ilga.jaunzems@kau.se”

Annonser

Våren på Järnet

Elva personer diskuterade våren på vårt upptaktsmöte 19 januari

upptaktsmote

Här är dina möjligheter att vara aktiv i Järnet i vår:

1. En grupp kommer, åtminstone till att börja med, att arbeta under ”kollektivt ledarskap”. Det betyder att  man söker sig fram via samtal, improvisationer etc till något som kanske blir en färdig föreställning. Gruppen träffas  på måndagar med start 6 februari kl 19. Kontaktpersoner: Hellen Andersson och Lena Hynynen Einarsson. Terminsavgift 400 kr så länge gruppen inte har en arvoderad ledare. lena.hynynen.einarsson@karlstad.se och hellen.a@telia.com

2. Dramaturgiatet. Kristel Brynskog är kontaktperson för en grupp som läser och diskuterar pjäser – möjligen med målet att bygga upp en pjäsbank för Folkteatern Järnet. Mötestid ett antal tisdagar efter överenskommelse på Gjuteriet. Ingen avgift. kristelbrynskog@gmail.com

3. Onsdagsgruppen har ambitionen att arbeta ganska koncentrerat med sikte på att arbeta fram en föreställning. Start 15 februari kl 19.15. Ledare Ilga Jaunzems. Kursavgift 1.000 kr/termin. De tre första gångerna kan man känna sig för och därefter definitivt bestämma sig. ilga.jaunzems@kau.se

För samtliga deltagare gäller att  man skall vara/bli medlem i Folkteatern Järnet.

Ny premiär på Järnet!

jagskulleharropat

Jag skulle ha ropat för länge sen heter den pjäs som onsdagsgruppen valt att satsa på med premiär i november. Ursprungligen skriven och uppförd av Teater Terrier 2003, men lika aktuell idag…

Fyra flyktingar sitter gömda i en container på väg till Sverige. För en bättre framtid har de lämnat krig och sitt förflutna bakom sig – eller har de verkligen det? Och det där landet långt upp i norr, som sägs vara så bra (om än kallt) – kommer det verkligen att ta emot dem med öppna famnen? Färden förvandlas efterhand till en kamp mellan förhoppningar och nya och gamla konflikter och blir till slut bokstavligen en kamp för överlevnad.

Och i Sverige kommer snart kommer en ensam tulltjänsteman att tvingas göra ett val, där lojalitet och logik ställs mot personlig moral.

Pjäsen är en teaterföreställning om ett brinnande aktuellt ämne – den svenska flyktingpolitiken. I den offentliga debatten jongleras siffror och statistik från höger och vänster. “Jag skulle ha ropat för länge sen” försöker titta lite djupare och fokuserar på individerna det handlar om. De som flyr. Och oss som de kommer till. Deras val. Våra val. Och allas vårt individuella ansvar. (Källa: Teaterverket)

 

Årsmöte!

Måndag 5 september kl 19 äger årsmötet rum på Järnet.

Alla är välkomna till årsmötet (men bara medlemmar har rösträtt – alla har yttranderätt…)  Du som kommer på årsmötet bidrar till föreningsdemokratin – och dessutom får du gratis fika!
Medlemskap tecknas ju läsårsvis, så nu är läge för alla att bli medlemmar inför 2016/17!

(Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Styrelsen föreslår inga höjda avgifter för kommande verksamhetsår)

I höst har båda aktiva grupperna premiär på sina produktioner. Styrelsen har därför diskuterat att vi skulle kunna ha en gemensam samling i januari och diskutera omstarten. Kan vi locka fler teaterintresserade? Hitta ytterligare nån ledare och starta en ny grupp? Ny rekrytera i grupperna? Hur skall vi göra med arvodering av ledare? (Se kassörens olika scenarier i bifogad fil!)
Många frågor att diskutera utöver den mera formella delen av årsmötet!

Välkommen!
Styrelsen

Verksamhetsberättelsen: verksamhet 15-16 uppaterad 9 aug
Budgetförslag – olika alternativ att diskutera: budgetförslag_årsmöte_sept16