Årsmöte!

Välkomna till årsmötet, som inleds i cafét med att föreningen bjuder årsmötesdeltagarna på kaffe och bulle/kaka kl 19.
Medlemsavgiften betalas läsårsvis och är obligatorisk för aktiva i någon av grupperna och en välkommen stödhandling från er andra! Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8

kallelse årsmötet

Annonser

Järnet spelar Khemiri

khemiri 3Efter mycket letande har onsdagsgruppen hittat sin pjäs. Här en bild från det avgörande ögonblicket när gruppen provläste och fastnade för:

≈ [ungefär lika med] av Jonas Hassen Khemiri

Hur mycket tjänar du? Vem tjänar du? I Jonas Hassen Khemiris pjäs möter vi ett myller av människor som är på kollisionskurs med marknaden.

Martina drömmer om att odla sig fri från det ekonomiska systemet, Mani vill krossa det. Andrej söker jobb, Freja söker hämnd. De investerar pengar i porto och pinjenötter, fejkbubblor och parfymer, barnvagnar och utopier. Alla tycks invaderade av siffror. Hur påverkas vi, våra blickar, våra ord, våra kroppar av det ekonomiska system som omger oss? (ur presentationen från Dramatens uppsättning)

Planerad premiär i slutet av november

Våren på Järnet

Elva personer diskuterade våren på vårt upptaktsmöte 19 januari

upptaktsmote

Här är dina möjligheter att vara aktiv i Järnet i vår:

1. En grupp kommer, åtminstone till att börja med, att arbeta under ”kollektivt ledarskap”. Det betyder att  man söker sig fram via samtal, improvisationer etc till något som kanske blir en färdig föreställning. Gruppen träffas  på måndagar med start 6 februari kl 19. Kontaktpersoner: Hellen Andersson och Lena Hynynen Einarsson. Terminsavgift 400 kr så länge gruppen inte har en arvoderad ledare. lena.hynynen.einarsson@karlstad.se och hellen.a@telia.com

2. Dramaturgiatet. Kristel Brynskog är kontaktperson för en grupp som läser och diskuterar pjäser – möjligen med målet att bygga upp en pjäsbank för Folkteatern Järnet. Mötestid ett antal tisdagar efter överenskommelse på Gjuteriet. Ingen avgift. kristelbrynskog@gmail.com

3. Onsdagsgruppen har ambitionen att arbeta ganska koncentrerat med sikte på att arbeta fram en föreställning. Start 15 februari kl 19.15. Ledare Ilga Jaunzems. Kursavgift 1.000 kr/termin. De tre första gångerna kan man känna sig för och därefter definitivt bestämma sig. ilga.jaunzems@kau.se

För samtliga deltagare gäller att  man skall vara/bli medlem i Folkteatern Järnet.