Ny premiär på Järnet!

jagskulleharropat

Jag skulle ha ropat för länge sen heter den pjäs som onsdagsgruppen valt att satsa på med premiär i november. Ursprungligen skriven och uppförd av Teater Terrier 2003, men lika aktuell idag…

Fyra flyktingar sitter gömda i en container på väg till Sverige. För en bättre framtid har de lämnat krig och sitt förflutna bakom sig – eller har de verkligen det? Och det där landet långt upp i norr, som sägs vara så bra (om än kallt) – kommer det verkligen att ta emot dem med öppna famnen? Färden förvandlas efterhand till en kamp mellan förhoppningar och nya och gamla konflikter och blir till slut bokstavligen en kamp för överlevnad.

Och i Sverige kommer snart kommer en ensam tulltjänsteman att tvingas göra ett val, där lojalitet och logik ställs mot personlig moral.

Pjäsen är en teaterföreställning om ett brinnande aktuellt ämne – den svenska flyktingpolitiken. I den offentliga debatten jongleras siffror och statistik från höger och vänster. “Jag skulle ha ropat för länge sen” försöker titta lite djupare och fokuserar på individerna det handlar om. De som flyr. Och oss som de kommer till. Deras val. Våra val. Och allas vårt individuella ansvar. (Källa: Teaterverket)

 

Annonser

Årsmöte!

Måndag 5 september kl 19 äger årsmötet rum på Järnet.

Alla är välkomna till årsmötet (men bara medlemmar har rösträtt – alla har yttranderätt…)  Du som kommer på årsmötet bidrar till föreningsdemokratin – och dessutom får du gratis fika!
Medlemskap tecknas ju läsårsvis, så nu är läge för alla att bli medlemmar inför 2016/17!

(Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Styrelsen föreslår inga höjda avgifter för kommande verksamhetsår)

I höst har båda aktiva grupperna premiär på sina produktioner. Styrelsen har därför diskuterat att vi skulle kunna ha en gemensam samling i januari och diskutera omstarten. Kan vi locka fler teaterintresserade? Hitta ytterligare nån ledare och starta en ny grupp? Ny rekrytera i grupperna? Hur skall vi göra med arvodering av ledare? (Se kassörens olika scenarier i bifogad fil!)
Många frågor att diskutera utöver den mera formella delen av årsmötet!

Välkommen!
Styrelsen

Verksamhetsberättelsen: verksamhet 15-16 uppaterad 9 aug
Budgetförslag – olika alternativ att diskutera: budgetförslag_årsmöte_sept16

Flyktingpjäs ersätter Medealand

Jag skulle ha ropat för länge sen heter den pjäs som onsdagsgruppen valt att satsa på med premiär i november. Ursprungligen skriven och uppförd av Teater Terrier 2003, men lika aktuell idag…

Fyra flyktingar sitter gömda i en container på väg till Sverige. För en bättre framtid har de lämnat krig och sitt förflutna bakom sig – eller har de verkligen det? Och det där landet långt upp i norr, som sägs vara så bra (om än kallt) – kommer det verkligen att ta emot dem med öppna famnen? Färden förvandlas efterhand till en kamp mellan förhoppningar och nya och gamla konflikter och blir till slut bokstavligen en kamp för överlevnad.

Och i Sverige kommer snart kommer en ensam tulltjänsteman att tvingas göra ett val, där lojalitet och logik ställs mot personlig moral.

Pjäsen är en teaterföreställning om ett brinnande aktuellt ämne – den svenska flyktingpolitiken. I den offentliga debatten jongleras siffror och statistik från höger och vänster. “Jag skulle ha ropat för länge sen” försöker titta lite djupare och fokuserar på individerna det handlar om. De som flyr. Och oss som de kommer till. Deras val. Våra val. Och allas vårt individuella ansvar. (Källa: Teaterverket)

(8 mars 2016)

Speltider:
19 nov  kl 16, Premiär Onsdagsgruppen Jag skulle ha ropat för länge sen
20 nov kl 16, Jag skulle ha ropat för länge sen
22 nov kl 19, Jag skulle ha ropat för länge sen
23 nov kl. 19, Jag skulle ha ropat för länge sen
26 nov kl 16, Jag skulle ha ropat för länge sen
27 klockan 16, Jag skulle ha ropat för länge sen

 

Hösten på Folkteatern Järnet

Måndagsgruppen fortsätter repetitionerna av Shakespeares Henrik V. Premiär hösten 2016. Nio personer delar på närmare 30 roller.

Onsdagsgruppen verkar ha hittat den pjäsen man vill arbeta med: Sara Stridsbergs Medealand