Måndagsgruppen framför Scenprator

I april framför gruppen ett urval scenprator av Sandro Key-Åberg

Pratorna finns utgivna i bokform: ”O, scenprator”, Delfinserien (Aldus/Bonniers) 1965. I mitten av 60-talet var dessa ”scenprator” en teatersensation och stor succé. De bidrog starkt till en förändring av den svenska teatern. Efter premiären på Lilla Teatern i Stockholm spelades de på flertalet teatrar runt landet. Många amatörgrupper har sedan också spelat pratorna, och inget talar för att inte många grupper ytterligare skulle kunna få glädje och nytta av dem i sitt arbete. Pratorna är sammanlagt 23 korta scener, i ett par fall monologer men mest för 2-4 skådespelare. De är till synes mycket enkla, både till sin konstruktion och att spela fram. Men se upp! Detta är en förrädisk enkelhet: Resultat av författarens enastående känsla för våra attityder och hur vi språkligt visar dem, oerhört skickligt komprimerat i repliker som ofta har en poetisk precision mitt i det alldagliga. När man spelar dem måste man, som författaren själv uttryckt det, ”sätta in nya spjälor i staketet”. I pratorna finns ingen människoskildring i gängse psykologiserande bemärkelse. Det är språket, jargongen, situationen som gestaltas. Detta gör att skådespelarna måste arbeta med ambition att demonstrera snarare än att vara. Det gör också att åskådaren inte ges några personer att identifiera sig med, i stället sätts publiken på definitiv åskådarplats och den ofta fräna nutidskritiken i texterna biter genom att så tydligt vara en dissektion av en verklighet vi känner igen, ja av oss själva. Pratorna är både otäcka och grymma i sitt avslöjande. Men inte minst är de också roliga. Roller: Varierande mellan 1 och 4 i de olika ”pratorna”. I många fall är det oviktigt om rollen görs av en man eller en kvinna. Scenbild: Ej angivna miljöer, men i flera av scenerna krävs en snabb scenografisk skiss genom t ex närvaron av ett bord, några stolar, några rekvisitaföremål. Speltid: Samtliga 23 prator tillsammans utgör en helaftonsföreställning. Man kan välja att spela endast ett begränsat antal av pratorna och göra föreställningar på t ex 30 minuter eller en timme. – CEATR:s presentation

Annonser

Februaripremiär på Hassen Khemiripjäs

≈ [ungefär lika med] av Jonas Hassen Khemiri

Hur mycket tjänar du? Vem tjänar du? I Jonas Hassen Khemiris pjäs möter vi ett myller av människor som är på kollisionskurs med marknaden.

Onsdagsgruppen har premiär lördag den 17 februari kl 19,
sen spelar vi sön 18 feb kl 16 ons 21 kl 19, tor 22 kl 19, lör 24 feb kl 16 samt
sön 25 feb kl 16.

 

Årsmöte!

Välkomna till årsmötet, som inleds i cafét med att föreningen bjuder årsmötesdeltagarna på kaffe och bulle/kaka kl 19.
Medlemsavgiften betalas läsårsvis och är obligatorisk för aktiva i någon av grupperna och en välkommen stödhandling från er andra! Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8

kallelse årsmötet

Järnet spelar Khemiri

khemiri 3Efter mycket letande har onsdagsgruppen hittat sin pjäs. Här en bild från det avgörande ögonblicket när gruppen provläste och fastnade för:

≈ [ungefär lika med] av Jonas Hassen Khemiri

Hur mycket tjänar du? Vem tjänar du? I Jonas Hassen Khemiris pjäs möter vi ett myller av människor som är på kollisionskurs med marknaden.

Martina drömmer om att odla sig fri från det ekonomiska systemet, Mani vill krossa det. Andrej söker jobb, Freja söker hämnd. De investerar pengar i porto och pinjenötter, fejkbubblor och parfymer, barnvagnar och utopier. Alla tycks invaderade av siffror. Hur påverkas vi, våra blickar, våra ord, våra kroppar av det ekonomiska system som omger oss? (ur presentationen från Dramatens uppsättning)

Planerad premiär i slutet av november

Våren på Järnet

Elva personer diskuterade våren på vårt upptaktsmöte 19 januari

upptaktsmote

Här är dina möjligheter att vara aktiv i Järnet i vår:

1. En grupp kommer, åtminstone till att börja med, att arbeta under ”kollektivt ledarskap”. Det betyder att  man söker sig fram via samtal, improvisationer etc till något som kanske blir en färdig föreställning. Gruppen träffas  på måndagar med start 6 februari kl 19. Kontaktpersoner: Hellen Andersson och Lena Hynynen Einarsson. Terminsavgift 400 kr så länge gruppen inte har en arvoderad ledare. lena.hynynen.einarsson@karlstad.se och hellen.a@telia.com

2. Dramaturgiatet. Kristel Brynskog är kontaktperson för en grupp som läser och diskuterar pjäser – möjligen med målet att bygga upp en pjäsbank för Folkteatern Järnet. Mötestid ett antal tisdagar efter överenskommelse på Gjuteriet. Ingen avgift. kristelbrynskog@gmail.com

3. Onsdagsgruppen har ambitionen att arbeta ganska koncentrerat med sikte på att arbeta fram en föreställning. Start 15 februari kl 19.15. Ledare Ilga Jaunzems. Kursavgift 1.000 kr/termin. De tre första gångerna kan man känna sig för och därefter definitivt bestämma sig. ilga.jaunzems@kau.se

För samtliga deltagare gäller att  man skall vara/bli medlem i Folkteatern Järnet.