Måndagsgruppen framför Scenprator

I april framför gruppen ett urval scenprator av Sandro Key-Åberg

Pratorna finns utgivna i bokform: ”O, scenprator”, Delfinserien (Aldus/Bonniers) 1965. I mitten av 60-talet var dessa ”scenprator” en teatersensation och stor succé. De bidrog starkt till en förändring av den svenska teatern. Efter premiären på Lilla Teatern i Stockholm spelades de på flertalet teatrar runt landet. Många amatörgrupper har sedan också spelat pratorna, och inget talar för att inte många grupper ytterligare skulle kunna få glädje och nytta av dem i sitt arbete. Pratorna är sammanlagt 23 korta scener, i ett par fall monologer men mest för 2-4 skådespelare. De är till synes mycket enkla, både till sin konstruktion och att spela fram. Men se upp! Detta är en förrädisk enkelhet: Resultat av författarens enastående känsla för våra attityder och hur vi språkligt visar dem, oerhört skickligt komprimerat i repliker som ofta har en poetisk precision mitt i det alldagliga. När man spelar dem måste man, som författaren själv uttryckt det, ”sätta in nya spjälor i staketet”. I pratorna finns ingen människoskildring i gängse psykologiserande bemärkelse. Det är språket, jargongen, situationen som gestaltas. Detta gör att skådespelarna måste arbeta med ambition att demonstrera snarare än att vara. Det gör också att åskådaren inte ges några personer att identifiera sig med, i stället sätts publiken på definitiv åskådarplats och den ofta fräna nutidskritiken i texterna biter genom att så tydligt vara en dissektion av en verklighet vi känner igen, ja av oss själva. Pratorna är både otäcka och grymma i sitt avslöjande. Men inte minst är de också roliga. Roller: Varierande mellan 1 och 4 i de olika ”pratorna”. I många fall är det oviktigt om rollen görs av en man eller en kvinna. Scenbild: Ej angivna miljöer, men i flera av scenerna krävs en snabb scenografisk skiss genom t ex närvaron av ett bord, några stolar, några rekvisitaföremål. Speltid: Samtliga 23 prator tillsammans utgör en helaftonsföreställning. Man kan välja att spela endast ett begränsat antal av pratorna och göra föreställningar på t ex 30 minuter eller en timme. – CEATR:s presentation

Annonser