Årsmöte!

Välkomna till årsmötet, som inleds i cafét med att föreningen bjuder årsmötesdeltagarna på kaffe och bulle/kaka kl 19.
Medlemsavgiften betalas läsårsvis och är obligatorisk för aktiva i någon av grupperna och en välkommen stödhandling från er andra! Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8

kallelse årsmötet

Annonser