Våren på Järnet

Elva personer diskuterade våren på vårt upptaktsmöte 19 januari

upptaktsmote

Här är dina möjligheter att vara aktiv i Järnet i vår:

1. En grupp kommer, åtminstone till att börja med, att arbeta under ”kollektivt ledarskap”. Det betyder att  man söker sig fram via samtal, improvisationer etc till något som kanske blir en färdig föreställning. Gruppen träffas  på måndagar med start 6 februari kl 19. Kontaktpersoner: Hellen Andersson och Lena Hynynen Einarsson. Terminsavgift 400 kr så länge gruppen inte har en arvoderad ledare. lena.hynynen.einarsson@karlstad.se och hellen.a@telia.com

2. Dramaturgiatet. Kristel Brynskog är kontaktperson för en grupp som läser och diskuterar pjäser – möjligen med målet att bygga upp en pjäsbank för Folkteatern Järnet. Mötestid ett antal tisdagar efter överenskommelse på Gjuteriet. Ingen avgift. kristelbrynskog@gmail.com

3. Onsdagsgruppen har ambitionen att arbeta ganska koncentrerat med sikte på att arbeta fram en föreställning. Start 15 februari kl 19.15. Ledare Ilga Jaunzems. Kursavgift 1.000 kr/termin. De tre första gångerna kan man känna sig för och därefter definitivt bestämma sig. ilga.jaunzems@kau.se

För samtliga deltagare gäller att  man skall vara/bli medlem i Folkteatern Järnet.

Annonser