Premiär 30 nov på Minnesstund

Onsdagsgruppen sätter upp ”Minnesstund” av Alejandro Leiva Wenger med speltid 30 nov till 8 dec.

Pjäsen har fått strålande recensioner när den satts upp på Stadsteatern, Stockholm

”Ibland står man som recensent inför en pjäs som man inte har lust att återberätta. ”Minnesstund” av Alejandro Leiva Wenger är en sådan iscensättning som man ska låta sig överraskas av, bli förskräckt och charmad av. Den är existentiell, sorglig och underbart absurd. Den vill tala verklighetsperception och skoja med kärnfamiljen. Stycket innehåller liksom två lager som ständigt virvlar ihop: en närmast parodisk Noréninteriör och en djupt tragisk skildring av en yngling som ingen känner, en skugga som man nu ska göra hel med falska min…” (Lars Ring SvD

Annonser

Prova improviserad teater på Järnet tre kvällar i mars!

Var med en, två eller tre gånger på torsdagarna 7, 14 och 21 mars mellan kl 19.15 till 20.30
 
Marcus Andersson, har gått teaterlinje på Sundstagymnasiet, gått tre år på Skådespelarlinjen på Molkoms folkhögskola där han utbildats till teaterpedagog med bl.a. tre intensiva veckokurser i improvisation för Sofie Jansson. Han har jobbat som teaterledare på Tolvmansgatans fritidsgård och nu praktiserar han på Improverket i Göteborg. Med sig har han Hugo Lindstedt som gått på Molkoms folkhögskola i två år.
 
Anmäl ditt intresse till Folkteatern Järnets ordförande Lena Witting på 0703-373773 eller via mejl: lcwa69@live.se
 
Det kostar inget att delta. Lokalen är alltså teaterlokalen Järnet på Gjuteriet, Verkstadsgatan 1 på Herrhagen
 
*
 
PS Det finns ännu en chans att prova improvisationsteater om torsdagar inte passar – tio måndagar på Järnet med start 25 feb

Improvisationsteater på Järnet

klar improligan (1)

Improvisationsteater – Improligan!

Utveckla din kreativitet tillsammans med andra! Välkomna till Improligan!

Improligan är en nystartad grupp i improvisationsteater för vuxna. Vi träffas och lär oss grunderna i improvisation på ett roligt och lekfullt sätt. Tillsammans tränar vi på att använda vår fantasi, spontanitet, kreativitet och förmåga till samspel.

Under träffarna får man möjlighet att lägga sin inre kritiker åt sidan för att istället kunna fokusera på- och vara i nuet. I Improvisationsteater (eller improv) låter man nämligen det oförberedda styra; skapande och återgivande sker samtidigt i det innevarande ögonblicket. På så vis är det ett fantastiskt sätt att öppna sina sinnen och lära sig bejaka, bli mer spontan och låta sina idéer flöda.

Fokus kommer framförallt att ligga på samspelet mellan människor, att ha kul tillsammans. Visst kommer du som deltagare lära dig massor och utvecklas som person, men det handlar snarare om ett ”varandraförverkligande” än ett ”självförverkligande”. Detta förutsätter en trygg grupp till vilken man känner en stark tillit. Gruppen kommer därför till en början att fokusera på tillit- och gruppövningar för att därefter närma sig improvisationsteaterns spännande värld.
Kriterier för antagning:
Inga förkunskaper Vuxna från och med det år man fyller 18 år och uppåt. Aktivt deltagande och engagemang

Övrig Information:
Kläder för fysisk aktivitet Bland många sökande är det först till kvarn som gäller.
Kursledare
Hjalmar Hardestam

http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Dans-Musik-Teater/Teater/Karlstad/improvisationsteater—improligan/

Vårens uppsättningar

En grupp arbetar med texter av Joyce Carol Oates under Kristel Brynskogs ledning.

Den andra gruppen med Ilga Jaunzems som ledare letar pjäs.

Två kvällar kommer troligen att finnas improvisationsgrupper i Järnets lokaler.

 

Mer information kommer snart!

Höstteaterstart

Höstupptakten 29 augusti bjöd på möte med Molkomselever och Tove från TotalKaos. Efter lite diskussioner fram och tillbaka kom vi fram till att försöka dra igång hösten med improvisationskvällar, Alla som vill leka och komma igång är välkomna. Vi pratade också om att ordna en rörelse-workshop med Tove och Linn i november. De är också intresserade av att gå in och jobba med dans/rörelse i de olika grupperna när ev pjäsarbete kommit igång.
Den som har idéer kring texter att jobba med uppmanas att lägga fram sina förslag, så att de som är intresserade kan formera grupper utifrån det. Detta gäller både den som vill regissera, skådespela, jobba med den bildmässiga delen av en föreställning osv.

Tisdag 11/9 (OBS, BYTE AV DAG!), kl 19 drar vi igång. Tre tisdagar jobbar vi med teatrala övningar och lekar av olika slag. Teaterprat och praktiskt jobb på golvet. Tyvärr har gänget från Molkom lämnat återbud när det gäller hösten, så vi får klara oss ändå. Alla är välkomna. Om du efter första träffen bestämmer dig för att fortsätta utgår vi från att du blir medlem i Järnet (om du inte redan är det). Efter tre gånger bestämmer vi hur vi vill gå vidare.

Folkteatern Järnets årsmöte!

Kallelse till årsmöte i Folkteatern Järnet

Tid: måndag 24/9 2018 kl. 19.00
Plats: Järnet, Verkstadsgatan 1, Herrhagen i Karlstad

Alla nya och gamla medlemmar hälsas välkomna! Föreningen bjuder på fika från caféet!

Styrelsen

 

DAGORDNING

 • 1 Mötets öppnande
  § 2 Godkännande av dagordningen
  § 3 Kallelsen utsänd i tid (två veckor i förväg)
  § 4 Val av mötesordförande
  § 5 Val av mötessekreterare
  § 6 Val av två justerare
  § 7 Godkännande av verksamhetsberättelsen
  § 8 Godkännande av den ekonomiska berättelsen
  § 9 Godkännande av revisionsberättelsen
  § 10 Ansvarsfrihet för styrelsen
  § 11 Val av Järnets styrelse för verksamhetsåret 2018-07-01 – 2019-06-30
  a.) Val av ordförande på två år b.) val av 1-3 ledamöter. I tur att avgå är Andreas de Frumerie och Carina Davidsson. Lena Witting och Lennart Wettmark kvarstår i styrelsen, liksom kassören Karin de Beer
  § 12 Val av firmatecknare
  § 13 Val av en revisor och en revisorsuppleant
  § 14 Val av valberedning
  § 15 Budget, arvoden och medlemsavgifter
  § 16 Motioner och kommande verksamhet
  § 17 Övriga frågor
  § 18 Mötets avslutande

 

Hösten på Järnet

Efter vårens två uppsättningar Ungefär lika med och Scenprator startar vi om vår verksamhet.  Vill du vara med är ett bra tillfälle att komma på den upptaktskväll vi har på Järnet onsdag 29 aug kl 19 i vår teaterlokal på Gjuteriet. Vi har under sommaren låtit klä om våra bänkar i en vacker blå sammetsfärg – bara det är värt ett besök..

Du får träffa styrelsen och andra aktiva i föreningen, Anna Almroth från skådespelarutbildningen i Molkom och du kan både få reda på mer och själv komma med idéer inför hösten.  Kanske kommer Tove och Linn, som helgen innan haft en föreställning i våra lokaler.

Hej, mitt namn är Tove Klang och jag arbetar som frilansande danskonstnär i Värmland. Tillsammans med min kollega Linn Eriksson driver jag just nu ett projekt för att sprida den sceniska dansen och öka intresset för dans som konstform. Projektet heter totalKAOS och genomförs i samarbete med studiefrämjandet och med stöd från Karlstad kommun och region Värmland.

Vi är intresserade utav att träffa och samarbeta med olika grupper inom olika kulturgenres. Därav undrar jag nu om det skulle finnas intresse från folkteatern järnet att på något sätt samarbeta eller mötas? kanske arrangera en rörelseworkshop för era medlemmar, en work in progress visning eller samtala om hur dans och teater kan mötas? vi är öppna för förslag och tycker alla samarbeten och möten är intressanta! 

Nästa föreningsträff är årsmötet, som äger rum  måndag  24 september kl 19 på Järnet

Mer information kommer på vår mejllista. Vill du vara på den så anmäl det till lennart.wettmark@gmail.com