Premiären uppskjuten

Tisdagsgruppens skjuter på premiären på I VÄNTAN PÅ VADÅ

Nya tider: 
 fre 2 september. Genrep
 lör 3 september. Premiär
 sön 4, tis 6,  tis13, lör 17 & sön 18 september.

Tisdagsgruppen repeterar

Vi repeterar I VÄNTAN PÅ VADÅ. Premiären är planerad till 26 mars, om världsläget tillåter det. Annars får vi väl vänta lite till

(Kristel Brynskog 24 nov på Facebook)

Nedlagd pjäs

Onsdagsgruppen har till slut efter moget övervägande bestämt att lägga ner pjäsen Bildmakarna. Ingen premiär i slutet av januari alltså. Istället kommer gruppen med start efter nyår att leta efter en ny och möjligen kortare pjäs.  Gruppen består f n av fyra skådespelare (Andreas de Frumerie, Maud Sandberg, Hervor Svenonius och Lennart Wettmark) och Ilga  Jaunzems.  Och vi har också bestämt att det vore bra att vara några fler personer i gruppen. Så intresserade kan ta kontakt med Ilga  0706622357!

Nyhetsbrev från Folkteatern Järnet okt 2021

Båda grupperna arbetar nu intensivt med sina respektive uppsättningar.

Onsdagsgruppen med Bildmakarna – PO Enqvists pjäs om när Selma Lagerlöf fick de första scenerna ur filmen Körkarlen förevisad av Victor Sjöström och Julius Jaenzon. Och hennes känslostarka möte med den raka Tora Teje. Planerad premiär i slutet av januari. Tisdagsgruppen arbetar fram en uppsättning som speglar livet under pandemin. Ännu utan titel. Premiär i slutet av mars. Sen finns det planer på fortsättning av berättarcaféer som gick digitalt under förra året.

Kulturskolan lämnade ju Järnet och öppnade eget förra året. Men nu står inte längre lokalen oanvänd dagtid, utan vi har ett avtal med den nya professionella konstellationen KNUT – en grupp inriktade på dans, teater och cirkus. Som hyr mellan 8 och 17. Några kvällar och helger kan andra hyra. Senare i höst metalbandet Nocean med rockmusical och en grupp ur Kulturskolan. Teater DOS har haft två premiärer efter att hyrt in sig för repetitioner under vår och sommar. Jäders Teater har repeterat här och lokalen (Black box!) har använts för filminspelning. Järnet är en uppskattad lokal och vi är glada att vi har den. Men vi skulle kunna låta ännu fler använda den på de lediga tillfällen som finns: måndagkvällar, torsdagkvällar, fredagkvällar  och helger. Se bokningar på https://folkteaternjarnet.wordpress.com/aktuella-bokningar/

Folkteatern Järnets styrelse strävar på. De två aktiva grupperna är enda rekryteringsbasen för styrelsen – och flera har gått några varv i styrelsen genom åren. Vi behöver vidga kretsen. Och vi behöver bli fler i föreningen! Man kan t ex bli stödmedlem och vara med och utveckla föreningen. Föreningens ordförande når du på e-post: Urban Norlander (ordf.)  urban@norlanderdialog.se

Medlemskapet löper läsårsvis och därför är det aktuellt att betala medlemsavgift. 200 kr för aktiva och 100 kr som stödmedlem. Dessutom är det hög tid att de i grupperna aktiva betalar terminsavgiften, 1000 kr. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro är 17 51 14-8. Eller swish: 123 209 25 00 (Folkteatern Järnet)

Årsmöte!

Välkommen till Folkteatern Järnets årsmöte tisdagen 14 sept kl 18 på Järnet

Föreningens två aktiva grupper arbetar båda med nya uppsättningar och vi diskuterar nu med KNUT, en sammanslutning inom dans, teater och cirkus om att tillsammans utnyttja lokalen bättre. Om detta och annat kan du få veta mera på årsmötet! Flera andra har upptäckt Järnet som en bra lokal att repa eller att framträda i. Kul om du kommer och diskuterar vidare vår framtid! Och vill engagera dig i vår verksamhet. Du är välkommen även om du inte är medlem, men har då ingen rösträtt. Men bli gärna medlem:

Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr.  Man blir medlem läsårsvis. Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Eller swish: 123 209 25 00 (Folkteatern Järnet)

Du kan skicka en motion till årsmötet, men gör det senast 7 sept till föreningens ordförandeUrban Norlander, urban@norlanderdialog.se

Föreningen bjuder på fika från Gjuteriets café!

Ärendelista för årsmötet:

Val av mötesfunktionärer. ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare.

✓ Kallelse till årsmötet.

✓ Verksamhetsberättelse.

✓ Ekonomisk berättelse.

✓ Revisorernas berättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen.

✓ Budget samt övriga förslag från styrelsen.

✓ Motioner.

Arvoden.

Antal styrelseledamöter.

✓ Val av styrelse: ordförande och kassör, samt övriga styrelsen. (ordf och kassör väljs på olika mandatperioder)

✓ Val av revisorer. 

✓ Val av valberedning.

Den här kallelsen går ut även till många äldre medlemmar och andra som visat intresse för föreningen. Vill du inte längre få information från oss hör av dig till lennart.wettmark@gmail.com

PS Karlstad Lever samlar ihop amatörteaterminnen från grupper i Karlstad senaste E. u.femtio åren. Välkommen med tillägg. Här finns bloggen https://teaterkarlstadlever.wordpress.com/blog-fee

Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet, verksamhetsår 2020-07-01 tom 2021-06-30 

Styrelsen 

Styrelsen har bestått av Urban Norlander – ordförande, Maud Sandberg – kassör, Lennart  Wettmark – medlems-, webb- och lokalansvarig, Andreas de Frumerie – lokalansvarig, Rebekah Norell – övriga ledamöter 

Styrelsen har sammanträtt 11 augusti, 9 september, 25 oktober, 25 november, 13 januari, 4 mars, 11 maj och 21 juni. 

Utöver dessa mötestillfällen har överläggningar skett vid behov, främst via e-post. 

Revisorer 

Göran Karlsson – Revisor och Klara Patzauer- Revisorssuppleant 

Årsmöte 

Årsmöte hölls den 23 september 2020. 

Verksamhet 

Föreningen har ett tjugotal medlemmar och teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet är i första hand till  för föreningens egen verksamhet, repetitioner, föreställningar och annat arbete. På andra tider  kan lokalen hyras ut och föreningen har även ambitionen att göra lokalen till en alternativ scen för  mindre föreställningar. 

Tisdagsgruppen 

Fyra föreställningar av HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN, som var planerade till november  fick ställas in. 

Gruppen diskuterade sedan hur de skulle kunna göra en föreställning, under rådande  restriktionen. Eftersom det i gruppen både finns personer som jobbar i vårdyrken och de som  tillhör riskgrupp så har mycket av arbetet bedrivits på distans. Några gånger har de setts fysiskt,  antingen utomhus eller väl utspridda i lokalen. 

Gruppen enades om att undersöka hur människor påverkas av att tillbringa större delen av sin tid  skilda från varandra; både på gott och ont. I maj fanns ett manus klart, som går under  arbetsnamnet ISOLERING. Ett collage, dramaturgiskt bearbetat av Kristel Brynskog. Gruppen har testat delar av manuset sceniskt och hoppas nu på att komma i gång på allvar med  utforskande/repetitioner på golvet. 

Onsdagsgruppen 

Under hösten träffades gruppen varannan vecka och letade och läste manus. Under våren har de repeterat Per-Olov Enqvists Bildmakarna och kommer att ha premiär hösten 2021. Gruppen består  av fyra skådespelare och Ilga Jaunzems.

Improvisationsgrupp 

Andreas de Frumerie har startat en improvisationsgrupp som har träffats med ojämna mellanrum.

Lokal och Uthyrning 

Under verksamhetsåret har föreningen hyrt ut lokalen till olika verksamheter som har haft  repetitioner och föreställningar i lokalen. Bland annat Teater Dos KNUT och Duo Danzeros. 

Kommunikation 

Informationskanalen är framför allt utskick via mejl och den offentliga gruppen ”Folkteatern  Järnet” på Facebook. Information om Järnet och verksamheten finns också på föreningens  hemsida folkteaternjarnet.wordpress.com 

Ekonomi 

På grund av Covid-19 har vi inte kunnat spela några föreställningar vilket har gjort att vi inte har  fått några spelintäkter. Uthyrningen har också minskat genom att Kulturskolan inte längre hyr  lokalen. Folkteatern har sökt särskilt stöd från Karlstads kommun och Region Värmland för att kompensera för Covid-19s effekter. Vi har fått stöden beviljade. Sammanlagt 10000:- från  Karlstads kommun och 10000:- från Region Värmland 

Övrigt 

Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara en mötesplats för den  som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att ha det som profession. Som  amatörförening är det viktigt att låta lust och intresse styra möjligheten till medverkan i  föreningens uppsättningar, och att verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt  framgångsrik. Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som annars  är svår att hitta i Karlstadsutbudet. 

Under året undersökte vi konsekvenserna av att gå över från Studiefrämjandet till Kulturens  bildningsverksamhet men beslöt att behålla vårt samarbete med Studiefrämjandet 

Karlstad 2021-08-30 

Urban Norlander, Lennart Wettmark, Rebekah Norell, Andreas de Frumerie, Maud Sandberg 

Onsdagsgruppen spelar P O EnqUists Selmapjäs

Onsdagsgruppen har till slut fastnat för P O Enquists Bildmakarna. Regissören Victor Sjöström och filmfotografen Julius Jaensson skall visa upp scener ur Körkarlen för Selma Lagerlöf. På plats finns också Tora Teje. Filmsekvenserna kommer helt i bakgrunden när Selma och Tora avslöjar erfarenheter av fäder, alkoholism …

I rollerna:
Selma Lagerlöf: Hervor Svenonius
Tora Teje: Maud Sandberg
Julius Jaensson: Andreas de Frumerie
Victor Sjöström: Lennart Wettmark

Regissör: Ilga Jaunzems

Premiär hösten 2021

Medlemsbrev från Folkteatern Järnet

Folkteatern Järnet arbetar vidare – trots Coronan. De båda grupperna är båda i stadiet att leta ny pjäs. Dessvärre har vi inte kunnat spela uppskjutna/planerade extraföreställningar av våra uppskattade vårföreställningar, Minnesstund av Alejandro Leiva Wenga resp. Här står jag framför er naken av Joyce Carol Oates. Det är tråkigt för att vi gärna hade velat spela fler föreställningar, men också för att det är ett ekonomiskt avbräck.

Vi har f n en hygglig ekonomi, men måste nu vara mycket ekonomiska eftersom Kulturskolan fr o m i höst inte längre hyr av oss. Hyresintäkter går bort och lokalen står tom på dagtid. Vi har en del tillfälliga uthyrningar, men det kompenserar inte.

Glädjande är att de senaste åren har grupper, enskilda skådespelare och dansare upptäckt vår scen. Järnet passar bra för mindre uppsättningar och vår förhoppning är att det skall bli en mera etablerad scen. Hjälp oss därför att sprida kunskap om Järnet, som ju dessutom oftast kan ha ett öppet café i anslutning till föreställningar. Teater DOS kommer f ö att bjuda in Järnets medlemmar till en provföreställning på den nya föreställningen Vi bad om nåd – en gränslös historia i januari.

Hyresvillkor hittar du här: https://folkteaternjarnet.wordpress.com/hyra-lokalen/

Föreningen har också ambitionen att ha andra verksamheter. Ett digitalt berättarcafé kan så småningom bli ett analogt i Gjuteriets café. Vi har också planer på workshops. Om/när våra pengar räcker ska vi rusta upp scentekniken i lokalen.

Karlstad Lever samlar bilder, texter och minnen kring amatörteaterns historia i Karlstad. Det är förstås Folkteatern Järnet en del av. Det finns en Facebooksida och en blogg kring projektet: https://teaterkarlstadlever.wordpress.com/blog-feed/

Värmländsk Kultur 2020:5 har temat teater i Värmland

Vi hoppas att du vill vara medlem i Folkteatern Järnet. De flesta som får detta utskick är sympatisörer, men inte medlemmar. Medlemskap är ”läsårsvis” (gäller t o m juni 2021) Ordinarie medlemsavgift är 200 kr. Att vara stödmedlem kostar 100 kr per år.  För aktiva i grupperna betalar man en terminsavgift på 1.000 kr. (800 kr för heltidsstuderande)

Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Eller swish: 123 209 25 00 (Folkteatern Järnet)

Vill du veta mer eller har synpunkter, kontakta Urban Norlander (ordf.)  urban@norlanderdialog.se

Folkteatern Järnets årsmöte

Välkommen till Folkteatern Järnets årsmöte onsdag 23 sept kl 18 på Järnet – med möjlighet till social distans. (OBS ändrad dag!!)

Förutom sedvanliga årsmötesinslag (se nedan), är årsmötet ett tillfälle att tala om hur vi vill utveckla föreningen och använda vår lokal. Kulturskolan kommer inte längre hyra lokalen. Det frigör tider, men blir också en press på oss att mera aktivt hyra ut lokalen av ekonomiska skäl. Järnet är f ö mycket uppskattat av skådespelare, dansare och andra som använt Järnet för repetition och föreställningar.

Föreningen bjuder på fika från Gjuteriets café!

Val av mötesfunktionärer. ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare.

✓ Kallelse till årsmötet.

✓ Verksamhetsberättelse.

✓ Ekonomisk berättelse.

✓ Revisorernas berättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen.

✓ Budget samt övriga förslag från styrelsen.

✓ Motioner.

Arvoden.

Antal styrelseledamöter.

✓ Val av styrelse: ordförande och kassör, samt övriga styrelsen.

✓ Val av revisorer. 

✓ Val av valberedning.

Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet, verksamhetsår 2019-07-01 tom 2020-06-30 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av Urban Norlander – ordförande, Maud Sandberg – kassör, Carina Davidsson – lokalansvarig, Lennart Wettmark- medlems- och webbansvarig, Andreas de Frumerie, Kristel Brynskog – övriga ledamöter 

Styrelsen har sammanträtt 8 oktober, 11 december, 28 januari 26 februari, 31 mars, 19 maj, och 3 juni. 

Utöver dessa mötestillfällen har överläggningar skett vid behov, främst via e-post. 

Revisorer 

Göran Karlsson – Revisor och Klara Patzauer- Revisorssuppleant 

Årsmöte

Årsmöte hölls den 24 september 2019 samt ett extra årsmöte den 23 oktober då Maud Sandberg valdes till kassör i föreningen. 

Verksamhet

Föreningen har ett tjugotal medlemmar och teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet är i första hand till för föreningens egen verksamhet, repetitioner, föreställningar och annat arbete. På andra tider kan lokalen hyras ut och föreningen har även ambitionen att göra lokalen till en alternativ scen för mindre föreställningar.

Tisdagsgruppen 

Tisdagsgruppen har under verksamhetsåret arbetat med Joyce Carol Oates pjäs HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN. Gruppen består av enbart kvinnor och leds av Kristel Brynskog. Bakom pjäsvalet fanns förhoppningen att genom pjäsens tema och uppbyggnad kunna fördjupa gestaltandet av kvinnliga karaktärer och undersöka nya vägar till ett kollektivt berättande. Arbetet med pjäsen har varit utvecklande för gruppen och det publika mottagandet var positivt.

Premiären förlades till samma helg som Internationella kvinnodagen inföll och planen var att spela sammanlagt 10 föreställningar. På grund av coronapandemin fick de sista ställas in, och endast 6 föreställningar genomfördes.

Onsdagsgruppen 

Onsdagsgruppen som består av 6 skådespelare under ledning av Ilga Jaunzems, har under hösten repeterat ”Minnesstund” av Alejandro Leiva Wenger. 18 januari hade gruppen premiär och spelade 6 föreställningar. Två extraföreställningar var inplanerade i april men det satte corona stopp för. Pjäsen valdes för att den berör ett intressant tema, minnet. Minnet är bedrägligt, vad har egentligen hänt och vems minnen ska man tro på. Det är en ganska komisk historia men obehaget kommer smygande ju längre pjäsen pågår. Det är en pjäs med många bottnar som passade gruppen.

Improvisationsgrupp

Andreas de Frumerie har startat en improvisationsgrupp som har träffats på fredagar.

Berättarcafé

Under verksamhetsåret har Folkteatern Järnet  haft planer på att starta berättarcaféer men på grund av Corona har vi inte kunnat förverkliga planerna fullt ut. Vi har dock genomfört ett digitalt berättarcafé i samarbete med Teater dos i början på Juni.

Lokal och Uthyrning

Under verksamhetsåret har Kulturskolan i Karlstad hyrt lokalen för sin ungdomsverksamhet. Det har även varit ett antal uthyrningar till teatergrupper som både repeterat och spelat föreställningar i lokalen. Bland andra har Isak Nordström framfört monologen “Fjärilsvingar” och Duo Danzeros har repeterat och spelat föreställningen “Typiskt alltså”.  Från och med nästa verksamhetsår kommer Kulturskolan att ha egna lokaler och de kommer inte att hyra föreningens lokal.

Föreningen har, under året,  haft en ambitionen att byta ut delar av ljusutrustningen i lokalen och göra den både modernare och energieffektivare. Samt att göra lokalen mer attraktiv som alternativ spelplats för andra grupper. På grund av coronaläget har det blivit tvunget att skjutas på framtiden.

Kommunikation 

Informationskanalen är framförallt utskick via mail och den offentliga gruppen ”Folkteatern Järnet” på Facebook. Information om Järnet och verksamheten finns också på föreningens hemsida folkteaternjarnet.wordpress.com 

Övrigt

Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara en mötesplats för den som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att ha det som profession. Som amatörförening är det viktigt att låta lust och intresse styra möjligheten till medverkan i föreningens uppsättningar, och att verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt framgångsrik. Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som annars är svår att hitta i Karlstadsutbudet. 

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet. 

Karlstads kommuns årliga föreningsstöd till Järnet uppgår till 15 000 kronor. 

Karlstad 2020-09- Carina Davidsson    Lennart Wettmark

Maud Sandberg    Urban Norlander


Kristel Brynskog    Andreas de Frumerie

Om Oatespjäsen i NWT

Fyra extraföreställningar i höst: 7-8 och 11-12 november!

Nakna kvinnoberättelser lyfts fram

NWT 5 mars 2020

2020-03-06 (2)

En efter en ställer sig kvinnorna på scenen med berättelser som väcker starka känslor – lagom till Internationella kvinnodagen.

Den amerikanska författaren Joyce Carol Oates fick inte Nobelpriset i fjol – heller.

– Vi höll tummarna i höstas! säger Kristel Brynskog, regissör på Järnet.

Så dags hade teatergruppen redan beslutat sig för att spela Oates-pjäsen nu i vår, och uppmärksamheten som ett Nobelpris ger, skulle ha gett extra skjuts till projektet.

Men med eller utan pris – temat för pjäsen är högaktuellt.

Premiärföreställningen ges på lördag, den 7 mars, men så klart står också internationella kvinnodagen, den 8 mars, på spelschemat.

Kvinnor berättar

– Vi var sex kvinnor på Järnet som visste att vi ville göra något tillsammans. Vi började improvisera lite och provade på olika grejer, men kom fram till att vi ville hitta en bra text att sätta tänderna i, säger Kristel Brynskog.

Hon har stött på det här verket tidigare, i sitt jobb som teaterlärare, och även de övriga såg kraften i texten.

– Det är kvinnor i alla åldrar i den här pjäsen, från tonåringar och uppåt. Hela pjäsen består av monologer, men de hänger samman och hon har lagt dem i en viss ordning, så att de bygger en berättelse, berättar Kristel Brynskog.

”Väldigt drabbande”

Många känner Joyce Carol Oates som en stark berättare i romanform. Styrkan sitter i även när hon skriver dramatik.

– Hon beskriver kvinnors liv och livsvillkor på ett väldigt drabbande sätt. Det är inte direkt någon komedi, även om det kan vara tragikomiska inslag. Hon beskriver livsvillkoren för kvinnorna på ett bra sätt.

Många frågor väcks längs vägen om hur kvinnorna egentligen har det, vilka villkor de tvingas leva under och hur det är ställt med balansen mellan kvinnor och män.

Kristel Brynskog vill dock inte beskriva pjäsen som arg.

– Nej, ilskan ligger hos betraktaren i så fall. Kvinnorna berättar öppenhjärtigt om sina liv på olika sätt, men de är inte aggressiva. Den ilska som finns är den som du som betraktare känner. Hon ställer inte arga kvinnor på scen, men öden som man kan bli upprörd över.

Publiken möter exempelvis den unga flickan som berättar om hur hon lever med sin anorexi. En kvinna berättar om hur hon bestämt sig för att bli mamma till barnet hon bär på, även om pappan inte bryr sig. En tredje kvinna berättar om hur hon håller fasaden uppe utåt, men rids av mardrömmar om nätterna.

Verkets titel kan förleda någon att tro att det blir nakna kvinnor på scenen. Riktigt så är det inte:

– På ett sätt är de nakna, men de blottar sin själ och sitt innersta, inte sina kroppar, säger Kristel Brynskog.

Vem hoppas du ska komma och se föreställningen?

– Vi hoppas ju på att den ska ses inte bara av medelålders kulturtanter. Det finns något för alla som intresserar sig för kvinnor, män och deras relationer till varandra, lovar Kristel Brynskog.

Apropå kvinnotemat – du som är kvinna och regissör, hur är det med kulturen och jämställdheten? Har vi kommit nån vart tycker du?

– Det har vi väl. Man behöver väl inte säga mer än Metoo! Idag finns det betydligt fler kvinnliga regissörer och kvinnliga teaterchefer än för 15-20 år sedan, så det är klart att det händer någonting. Men fortfarande är det så att de stora grejerna, de stora pengarna – dem är det oftast män som får ta hand om och jobba med.

Fakta

Här står jag framför er helt naken

Pjäsen är skriven av Joyce Carol Oates. Den spelas på Folkteatern Järnet på Gjuteriet i Karlstad. Premiär den 7 mars, och sedan spelas den även den 8, 10, 11, 14, 15, 17 och 19 mars.

I rollerna: Hellen Andersson, Lena Hynynen Einarsson, Kristina Lindgren, Rebekah Norell, Esther Sivsdotter Carlsson.

Regi: Kristel Brynskog

Översättning: Birgitta Prejborn

Och så var det ju det där med Joyce Carol Oates och Nobelpriset. Kommer hon någonsin att få priset? Kristel Brynskog tvivlar.

– Det är ju ganska många år man hört att hon varit het i diskussionerna, men det har gått så många varv nu så jag undrar om inte tiden gått förbi för att hon skulle kunna få det.

Kristel Brynskog uppskattar Joyce Carol Oates författarskap, men vågar inte tro på att det ska bli ett Nobelpris till slut.

 

 

 

 

 

Premiär på Oatespjäs. Hur är det att växa upp som flicka och leva som kvinna?

Lagom till Internationella kvinnodagen har Folkteatern Järnet i Karlstad premiär på Joyce Carol Oates pjäs HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN. Den ofta Nobelpristippade amerikanska författaren skrev pjäsen I den låter hon oss möta en handfull kvinnor som för varandra, och publiken, berättar om sina tankar, sina liv och hur det är för dem att växa upp som flicka och leva som kvinna. Pjäsen bär naturligtvis prägel av den tid och det samhälle i vilken den tillkom. Tyvärr finns det fortfarande alltför mycket att känna igen och relatera till, även för oss som lever i Sverige, i dag.

oates3
Lena Hynynen Einarsson

– Det är ingen slump att vi valt att lägga premiären samma helg som Internationella kvinnodagen infaller, säger föreställningens regissör Kristel Brynskog. De som delar med sig av sina historier är i skiftande åldrar och med stora variationer i levnadsvillkor. Men en sak har de gemensamt: de är flickor/ kvinnor. Hur skulle deras liv gestaltat sig om de istället varit pojkar/män? Det är inte konstigt om tanken på #MeToo infinner sig.

oates2
Hellen Andersson, Esther Sivsdotter Carlsson, Kristina Lindgren, Lena Hynynen Einarsson och Rebekah Norell

Premiären på Järnet äger rum den 7 mars, och naturligtvis ges även en föreställning den 8 mars. – Vi vill gärna vara en del av det som Karlstad har att erbjuda för att uppmärksamma Dagen, hälsar ensemblen som består av Hellen Andersson, Lena Hynynen Einarsson, Kristina Lindgren, Rebekah Norell och Esther Sivsdotter Carlsson.

oates1
Lena Hynynen Einarsson och Hellen Andersson

Pjäsen kommer också att finnas på Järnets repertoar under två veckor efter premiärhelgen. Föreställningarna spelas i Järnets egen teaterlokal i kulturhuset Gjuteriet på Herrhagen.

oates4
Kristina Lindgren, Lena Hynynen Einarsson, Rebekah Norell, Esther Sivsdotter Carlsson och Hellen Andersson

oatesaffisch