Onsdagsgruppen spelar P O EnqUists Selmapjäs

Onsdagsgruppen har till slut fastnat för P O Enquists Bildmakarna. Regissören Victor Sjöström och filmfotografen Julius Jaensson skall visa upp scener ur Körkarlen för Selma Lagerlöf. På plats finns också Tora Teje. Filmsekvenserna kommer helt i bakgrunden när Selma och Tora avslöjar erfarenheter av fäder, alkoholism …

I rollerna:
Selma Lagerlöf: Hervor Svenonius
Tora Teje: Maud Sandberg
Julius Jaensson: Andreas de Frumerie
Victor Sjöström: Lennart Wettmark

Regissör: Ilga Jaunzems

Premiär hösten 2021

Medlemsbrev från Folkteatern Järnet

Folkteatern Järnet arbetar vidare – trots Coronan. De båda grupperna är båda i stadiet att leta ny pjäs. Dessvärre har vi inte kunnat spela uppskjutna/planerade extraföreställningar av våra uppskattade vårföreställningar, Minnesstund av Alejandro Leiva Wenga resp. Här står jag framför er naken av Joyce Carol Oates. Det är tråkigt för att vi gärna hade velat spela fler föreställningar, men också för att det är ett ekonomiskt avbräck.

Vi har f n en hygglig ekonomi, men måste nu vara mycket ekonomiska eftersom Kulturskolan fr o m i höst inte längre hyr av oss. Hyresintäkter går bort och lokalen står tom på dagtid. Vi har en del tillfälliga uthyrningar, men det kompenserar inte.

Glädjande är att de senaste åren har grupper, enskilda skådespelare och dansare upptäckt vår scen. Järnet passar bra för mindre uppsättningar och vår förhoppning är att det skall bli en mera etablerad scen. Hjälp oss därför att sprida kunskap om Järnet, som ju dessutom oftast kan ha ett öppet café i anslutning till föreställningar. Teater DOS kommer f ö att bjuda in Järnets medlemmar till en provföreställning på den nya föreställningen Vi bad om nåd – en gränslös historia i januari.

Hyresvillkor hittar du här: https://folkteaternjarnet.wordpress.com/hyra-lokalen/

Föreningen har också ambitionen att ha andra verksamheter. Ett digitalt berättarcafé kan så småningom bli ett analogt i Gjuteriets café. Vi har också planer på workshops. Om/när våra pengar räcker ska vi rusta upp scentekniken i lokalen.

Karlstad Lever samlar bilder, texter och minnen kring amatörteaterns historia i Karlstad. Det är förstås Folkteatern Järnet en del av. Det finns en Facebooksida och en blogg kring projektet: https://teaterkarlstadlever.wordpress.com/blog-feed/

Värmländsk Kultur 2020:5 har temat teater i Värmland

Vi hoppas att du vill vara medlem i Folkteatern Järnet. De flesta som får detta utskick är sympatisörer, men inte medlemmar. Medlemskap är ”läsårsvis” (gäller t o m juni 2021) Ordinarie medlemsavgift är 200 kr. Att vara stödmedlem kostar 100 kr per år.  För aktiva i grupperna betalar man en terminsavgift på 1.000 kr. (800 kr för heltidsstuderande)

Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Eller swish: 123 209 25 00 (Folkteatern Järnet)

Vill du veta mer eller har synpunkter, kontakta Urban Norlander (ordf.)  urban@norlanderdialog.se

Folkteatern Järnets årsmöte

Välkommen till Folkteatern Järnets årsmöte onsdag 23 sept kl 18 på Järnet – med möjlighet till social distans. (OBS ändrad dag!!)

Förutom sedvanliga årsmötesinslag (se nedan), är årsmötet ett tillfälle att tala om hur vi vill utveckla föreningen och använda vår lokal. Kulturskolan kommer inte längre hyra lokalen. Det frigör tider, men blir också en press på oss att mera aktivt hyra ut lokalen av ekonomiska skäl. Järnet är f ö mycket uppskattat av skådespelare, dansare och andra som använt Järnet för repetition och föreställningar.

Föreningen bjuder på fika från Gjuteriets café!

Val av mötesfunktionärer. ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och rösträknare.

✓ Kallelse till årsmötet.

✓ Verksamhetsberättelse.

✓ Ekonomisk berättelse.

✓ Revisorernas berättelse

Ansvarsfrihet för styrelsen.

✓ Budget samt övriga förslag från styrelsen.

✓ Motioner.

Arvoden.

Antal styrelseledamöter.

✓ Val av styrelse: ordförande och kassör, samt övriga styrelsen.

✓ Val av revisorer. 

✓ Val av valberedning.

Verksamhetsberättelse för Folkteatern Järnet, verksamhetsår 2019-07-01 tom 2020-06-30 

Styrelsen

Styrelsen har bestått av Urban Norlander – ordförande, Maud Sandberg – kassör, Carina Davidsson – lokalansvarig, Lennart Wettmark- medlems- och webbansvarig, Andreas de Frumerie, Kristel Brynskog – övriga ledamöter 

Styrelsen har sammanträtt 8 oktober, 11 december, 28 januari 26 februari, 31 mars, 19 maj, och 3 juni. 

Utöver dessa mötestillfällen har överläggningar skett vid behov, främst via e-post. 

Revisorer 

Göran Karlsson – Revisor och Klara Patzauer- Revisorssuppleant 

Årsmöte

Årsmöte hölls den 24 september 2019 samt ett extra årsmöte den 23 oktober då Maud Sandberg valdes till kassör i föreningen. 

Verksamhet

Föreningen har ett tjugotal medlemmar och teaterlokalen Järnet, på Gjuteriet är i första hand till för föreningens egen verksamhet, repetitioner, föreställningar och annat arbete. På andra tider kan lokalen hyras ut och föreningen har även ambitionen att göra lokalen till en alternativ scen för mindre föreställningar.

Tisdagsgruppen 

Tisdagsgruppen har under verksamhetsåret arbetat med Joyce Carol Oates pjäs HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN. Gruppen består av enbart kvinnor och leds av Kristel Brynskog. Bakom pjäsvalet fanns förhoppningen att genom pjäsens tema och uppbyggnad kunna fördjupa gestaltandet av kvinnliga karaktärer och undersöka nya vägar till ett kollektivt berättande. Arbetet med pjäsen har varit utvecklande för gruppen och det publika mottagandet var positivt.

Premiären förlades till samma helg som Internationella kvinnodagen inföll och planen var att spela sammanlagt 10 föreställningar. På grund av coronapandemin fick de sista ställas in, och endast 6 föreställningar genomfördes.

Onsdagsgruppen 

Onsdagsgruppen som består av 6 skådespelare under ledning av Ilga Jaunzems, har under hösten repeterat ”Minnesstund” av Alejandro Leiva Wenger. 18 januari hade gruppen premiär och spelade 6 föreställningar. Två extraföreställningar var inplanerade i april men det satte corona stopp för. Pjäsen valdes för att den berör ett intressant tema, minnet. Minnet är bedrägligt, vad har egentligen hänt och vems minnen ska man tro på. Det är en ganska komisk historia men obehaget kommer smygande ju längre pjäsen pågår. Det är en pjäs med många bottnar som passade gruppen.

Improvisationsgrupp

Andreas de Frumerie har startat en improvisationsgrupp som har träffats på fredagar.

Berättarcafé

Under verksamhetsåret har Folkteatern Järnet  haft planer på att starta berättarcaféer men på grund av Corona har vi inte kunnat förverkliga planerna fullt ut. Vi har dock genomfört ett digitalt berättarcafé i samarbete med Teater dos i början på Juni.

Lokal och Uthyrning

Under verksamhetsåret har Kulturskolan i Karlstad hyrt lokalen för sin ungdomsverksamhet. Det har även varit ett antal uthyrningar till teatergrupper som både repeterat och spelat föreställningar i lokalen. Bland andra har Isak Nordström framfört monologen “Fjärilsvingar” och Duo Danzeros har repeterat och spelat föreställningen “Typiskt alltså”.  Från och med nästa verksamhetsår kommer Kulturskolan att ha egna lokaler och de kommer inte att hyra föreningens lokal.

Föreningen har, under året,  haft en ambitionen att byta ut delar av ljusutrustningen i lokalen och göra den både modernare och energieffektivare. Samt att göra lokalen mer attraktiv som alternativ spelplats för andra grupper. På grund av coronaläget har det blivit tvunget att skjutas på framtiden.

Kommunikation 

Informationskanalen är framförallt utskick via mail och den offentliga gruppen ”Folkteatern Järnet” på Facebook. Information om Järnet och verksamheten finns också på föreningens hemsida folkteaternjarnet.wordpress.com 

Övrigt

Folkteatern Järnet har funnits sedan 1980. Föreningens ambition är att vara en mötesplats för den som vill använda teater som ett uttrycksmedel utan att ha det som profession. Som amatörförening är det viktigt att låta lust och intresse styra möjligheten till medverkan i föreningens uppsättningar, och att verksamheten inte får vara beroende av att vara kommersiellt framgångsrik. Valet av pjäser styrs av en vilja att erbjuda publiken en typ av dramatik som annars är svår att hitta i Karlstadsutbudet. 

Föreningen samarbetar med Studiefrämjandet. 

Karlstads kommuns årliga föreningsstöd till Järnet uppgår till 15 000 kronor. 

Karlstad 2020-09- Carina Davidsson    Lennart Wettmark

Maud Sandberg    Urban Norlander


Kristel Brynskog    Andreas de Frumerie

Om Oatespjäsen i NWT

Fyra extraföreställningar i höst: 7-8 och 11-12 november!

Nakna kvinnoberättelser lyfts fram

NWT 5 mars 2020

2020-03-06 (2)

En efter en ställer sig kvinnorna på scenen med berättelser som väcker starka känslor – lagom till Internationella kvinnodagen.

Den amerikanska författaren Joyce Carol Oates fick inte Nobelpriset i fjol – heller.

– Vi höll tummarna i höstas! säger Kristel Brynskog, regissör på Järnet.

Så dags hade teatergruppen redan beslutat sig för att spela Oates-pjäsen nu i vår, och uppmärksamheten som ett Nobelpris ger, skulle ha gett extra skjuts till projektet.

Men med eller utan pris – temat för pjäsen är högaktuellt.

Premiärföreställningen ges på lördag, den 7 mars, men så klart står också internationella kvinnodagen, den 8 mars, på spelschemat.

Kvinnor berättar

– Vi var sex kvinnor på Järnet som visste att vi ville göra något tillsammans. Vi började improvisera lite och provade på olika grejer, men kom fram till att vi ville hitta en bra text att sätta tänderna i, säger Kristel Brynskog.

Hon har stött på det här verket tidigare, i sitt jobb som teaterlärare, och även de övriga såg kraften i texten.

– Det är kvinnor i alla åldrar i den här pjäsen, från tonåringar och uppåt. Hela pjäsen består av monologer, men de hänger samman och hon har lagt dem i en viss ordning, så att de bygger en berättelse, berättar Kristel Brynskog.

”Väldigt drabbande”

Många känner Joyce Carol Oates som en stark berättare i romanform. Styrkan sitter i även när hon skriver dramatik.

– Hon beskriver kvinnors liv och livsvillkor på ett väldigt drabbande sätt. Det är inte direkt någon komedi, även om det kan vara tragikomiska inslag. Hon beskriver livsvillkoren för kvinnorna på ett bra sätt.

Många frågor väcks längs vägen om hur kvinnorna egentligen har det, vilka villkor de tvingas leva under och hur det är ställt med balansen mellan kvinnor och män.

Kristel Brynskog vill dock inte beskriva pjäsen som arg.

– Nej, ilskan ligger hos betraktaren i så fall. Kvinnorna berättar öppenhjärtigt om sina liv på olika sätt, men de är inte aggressiva. Den ilska som finns är den som du som betraktare känner. Hon ställer inte arga kvinnor på scen, men öden som man kan bli upprörd över.

Publiken möter exempelvis den unga flickan som berättar om hur hon lever med sin anorexi. En kvinna berättar om hur hon bestämt sig för att bli mamma till barnet hon bär på, även om pappan inte bryr sig. En tredje kvinna berättar om hur hon håller fasaden uppe utåt, men rids av mardrömmar om nätterna.

Verkets titel kan förleda någon att tro att det blir nakna kvinnor på scenen. Riktigt så är det inte:

– På ett sätt är de nakna, men de blottar sin själ och sitt innersta, inte sina kroppar, säger Kristel Brynskog.

Vem hoppas du ska komma och se föreställningen?

– Vi hoppas ju på att den ska ses inte bara av medelålders kulturtanter. Det finns något för alla som intresserar sig för kvinnor, män och deras relationer till varandra, lovar Kristel Brynskog.

Apropå kvinnotemat – du som är kvinna och regissör, hur är det med kulturen och jämställdheten? Har vi kommit nån vart tycker du?

– Det har vi väl. Man behöver väl inte säga mer än Metoo! Idag finns det betydligt fler kvinnliga regissörer och kvinnliga teaterchefer än för 15-20 år sedan, så det är klart att det händer någonting. Men fortfarande är det så att de stora grejerna, de stora pengarna – dem är det oftast män som får ta hand om och jobba med.

Fakta

Här står jag framför er helt naken

Pjäsen är skriven av Joyce Carol Oates. Den spelas på Folkteatern Järnet på Gjuteriet i Karlstad. Premiär den 7 mars, och sedan spelas den även den 8, 10, 11, 14, 15, 17 och 19 mars.

I rollerna: Hellen Andersson, Lena Hynynen Einarsson, Kristina Lindgren, Rebekah Norell, Esther Sivsdotter Carlsson.

Regi: Kristel Brynskog

Översättning: Birgitta Prejborn

Och så var det ju det där med Joyce Carol Oates och Nobelpriset. Kommer hon någonsin att få priset? Kristel Brynskog tvivlar.

– Det är ju ganska många år man hört att hon varit het i diskussionerna, men det har gått så många varv nu så jag undrar om inte tiden gått förbi för att hon skulle kunna få det.

Kristel Brynskog uppskattar Joyce Carol Oates författarskap, men vågar inte tro på att det ska bli ett Nobelpris till slut.

 

 

 

 

 

Premiär på Oatespjäs. Hur är det att växa upp som flicka och leva som kvinna?

Lagom till Internationella kvinnodagen har Folkteatern Järnet i Karlstad premiär på Joyce Carol Oates pjäs HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN. Den ofta Nobelpristippade amerikanska författaren skrev pjäsen I den låter hon oss möta en handfull kvinnor som för varandra, och publiken, berättar om sina tankar, sina liv och hur det är för dem att växa upp som flicka och leva som kvinna. Pjäsen bär naturligtvis prägel av den tid och det samhälle i vilken den tillkom. Tyvärr finns det fortfarande alltför mycket att känna igen och relatera till, även för oss som lever i Sverige, i dag.

oates3
Lena Hynynen Einarsson

– Det är ingen slump att vi valt att lägga premiären samma helg som Internationella kvinnodagen infaller, säger föreställningens regissör Kristel Brynskog. De som delar med sig av sina historier är i skiftande åldrar och med stora variationer i levnadsvillkor. Men en sak har de gemensamt: de är flickor/ kvinnor. Hur skulle deras liv gestaltat sig om de istället varit pojkar/män? Det är inte konstigt om tanken på #MeToo infinner sig.

oates2
Hellen Andersson, Esther Sivsdotter Carlsson, Kristina Lindgren, Lena Hynynen Einarsson och Rebekah Norell

Premiären på Järnet äger rum den 7 mars, och naturligtvis ges även en föreställning den 8 mars. – Vi vill gärna vara en del av det som Karlstad har att erbjuda för att uppmärksamma Dagen, hälsar ensemblen som består av Hellen Andersson, Lena Hynynen Einarsson, Kristina Lindgren, Rebekah Norell och Esther Sivsdotter Carlsson.

oates1
Lena Hynynen Einarsson och Hellen Andersson

Pjäsen kommer också att finnas på Järnets repertoar under två veckor efter premiärhelgen. Föreställningarna spelas i Järnets egen teaterlokal i kulturhuset Gjuteriet på Herrhagen.

oates4
Kristina Lindgren, Lena Hynynen Einarsson, Rebekah Norell, Esther Sivsdotter Carlsson och Hellen Andersson

oatesaffisch

Minnesstund. Premiär 18 januari!

En pjäs om minne, falska minnen och glömska…

Minnesstund

Sackarias är död.
Hans mor Minna sörjer, men hittar Jon – en empatisk och jag-svag ung man, som Minna gör till Sackarias’ bästa vän. Jon minns egentligen inte Sackarias, men har svårt att säga det till Minna. Och hans flickvän Rosmarie blir allt mer frustrerad över att han inte säger som det är.
I minnestunden deltar Sackarias’ lätt traumatiserade syster Lethe och Sackarias’ flummiga kompis Kujje. Hugo – Sackarias far – tycker illa om den krets Kujje och Sackarias ingick i. Han är besviken på att Sackarias inte gick i hans fotspår och forskade på daggmaskar tillsammans med sin far.

”En tragikomisk berättelse om en familj som försöker återskapa det förflutna – och om Jon som långsamt dras in som ofrivilligt vittne i processen. Det handlar om vårt beroende av egna och andras minnen, och om vilkas minnen vi väljer att tro på.” (Stockholms stadsteater)

Alejandro Leiva Wengers skönlitterära debut, novellsamlingen ”Till vår ära”, var en av 00-talets mest hyllade svenska böcker. Uppmärksamheten var enorm och många hoppades på en uppföljare men istället gick Leiva Wenger över till att skriva dramatik. Han har skrivit en rad lovordade pjäser. Minnesstund har tidigare satts upp på Stockholms och Malmös stadsteatrar. Alejandro doktorerade 2019 i sociologi.

Minna – Hervor Svenonius
Jon – Andreas de Frumerie
Rosmarie – Sofia Hallerbäck
Lethe – Maud Sandberg
Kujje – Linnea Hasslung
Hugo – Lennart Wettmark

Regi: Ilga Jaunzems
Ljus: Urban Norlander
Affisch: Jenny Nohrén

Man kan boka biljetter på Café Gjuteriet, som dessvärre har begränsat öppethållande närmsta tiden:
”Nu har vi julstängt och öppnar igen 7 januari 2020
Vi har dagöppet 7 januari – 17 januari kl.8³⁰-16⁰⁰
Från och med 20 januari har vi våra vanliga öppettider igen”

Nyheter från Folkteatern Järnet

Föreningen

Efter extra årsmötet kan vi nu rapportera att vi har en nygammal kassör, Maud  Sandberg. Maud har varit kassör tidigare och ställer nu solidariskt upp en gång till. Urban Norlander är ju vår nya ordförande och har några idéer som han lanserat i vår ansökan till kommunen om verksamhetsbidrag 2020:
”Föreningen planerar att utöka möjligheten att erbjuda en oberoende scen för mindre uppsättningar samt att göra insatser för att i samarbete med andra föreningar i Karlstad starta verksamhet där människor från hela världen med olika bakgrund och olika verkligheter möts och delar sina vardagsberättelser”

 

Minnesstund

Onsdagsgruppen arbetar intensivt med Minnesstund. MEN vi har insett att vi måste skjuta på premiären till januari. Det är trångt i kalendern före jul. Och det är en helaftonsföreställning (mycket text!) Men det är en rolig och litet creepy pjäs som framgångsrikt spelats både på Stockholms och Malmö stadsteater. De nya tiderna för Minnestund:

lör-sön 18-19 januari. kl 16 Premiärhelg!

mån 20 januari. kl 19
onsd 22 januari. kl 19
lör-sön 25-26 januari kl 16

Regi: Ilga Jaunzems. I rollerna: Andreas de Frumerie, Hervor Svenonius, Lennart Wettmark, Linnea Hasslung, Maud Sandberg och Sofia Hallerbäck.

HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN (Tisdagsgruppen)
I Joyce Carol Oats pjäs HÄR STÅR JAG FRAMFÖR ER HELT NAKEN möter vi tio kvinnor som berättar sin historia. Det är tio mycket olika kvinnor, men alla har de det gemensamt att deras liv har formats av det samhälle de lever i, de föreställningar av kvinnlighet som sätter ramarna och ger förutsättningarna för deras val och möjligheter.
Pjäsen skrevs 1991 och bär naturligtvis prägel av den tid och det samhälle (dvs USA) i vilken den tillkom. Men tyvärr finns det fortfarande alltför mycket att känna igen och relatera till, även för oss som lever i Sverige, i dag. Medverkande: Hellen Andersson, Lena Hynynen Einarsson, Kristina Lindgren, Rebekah Norell och Esther Sivsdotter Carlsson.
Regi: Kristel Brynskog
Beräknad premiär 7 mars 2020

”Gästspel” på Järnet

9-10 nov. kl 19 resp kl 16. LILITH -ett feministiskt hejarop från den första kvinnan på jorden! Är en fysisk teaterföreställning av och med mimskådespelaren Isabelle Boström

Stöd Järnet!

Medlemsavgift för aktiva i föreningen 200 kr medan stödmedlemmar betalar 100 kr.  Man blir medlem läsårsvis.
Föreningen Folkteatern Järnets plusgiro: 17 51 14-8. Eller swish: 123 209 25 00 (Folkteatern Järnet)

Nytt årsmöte 23 okt

Järnet årsmöte

På vårt ordinarie årsmöte valdes Urban Norlander till ny ordförande.
Dessvärre valdes ingen ny kassör. Ett nytt extra årsmöte sker onsdag 23 okt kl 18.30 på Gjuteriet. Tills dess hoppas vi att vi fått fram en ny kassör. Intresserade är välkomna att höra av sig till valberedningen hervor.svenonius@gmail.com